Zorg en gezondheid

Actief ouder worden (Foto credits: An Aerts - Vlaamse Ouderenraad vzw)
Actief ouder worden (Foto credits: An Aerts – Vlaamse Ouderenraad vzw)

Zorg en gezondheid is van het grootste belang voor 55-plussers.  Senioren van vandaag zitten met vragen over hun toekomst.  Wat hen vooral bekommert is hun gezondheid en de beschikbare zorg.   Zo vragen zij zich af of ze nog thuis zullen kunnen blijven wonen.  En als ze naar een rusthuis gaan, of ze de factuur kunnen betalen.  We proberen de beschikbare informatie over dit thema op deze pagina te bundelen.

Woonzorgcentrum, dagverzorging en serviceflats

Surf hier naar het aanbod aan serviceflats en zorgcentra in Hoeilaart

Mantelzorg

Veel bejaarde senioren blijven liever thuis wonen in hun eigen huis of appartement en kunnen op steun rekenen uit hun directe omgeving, zoals partner, broer, zus….  Dit type van zorg noemt men mantelzorg.   Het OCMW van Hoeilaart heeft een Dienst Thuiszorg die je kan helpen met gezinszorg, poetshulp, warme maaltijden, mindermobielencentrale.  Vanaf begin 2018 komt er een website van het Vlaams Mantelzorgplatform vzw, waar je terecht kunt voor alle vragen ivm mantelzorg.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Misschien kom je in aanmerking voor dit Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Vlaamse Sociale Bescherming.  De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap of mindervaliden van ten minste 65 jaar of ouder, die vanwege een vermindering van hun zelfredzaamheid bijkomende kosten te dragen hebben.

Nuttige snelkoppelingen

Wachtdiensten: wachtdiensten van huisartsen, apothekers en tandartsen

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO): financiële hulp biedt aan senioren vanaf 65 jaar die niet over voldoende middelen beschikken

Gratis huisvuilzakken voor IGO-senioren: IGO-senioren krijgen van de gemeente elk jaar 2 grote rollen of 4 kleine rollen restafvalzakken

Parkeerkaart voor personen met een handicap: geeft het recht om voor onbeperkte duur te parkeren op plaatsen met beperkte parkeerduur of om te parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan gehandicapten.