Nieuws van Senioren Hoeilaart

Voetjes in het nat (foto credits: Laurane Berkein, Vlaamse Ouderenraad, 2024)

Warme dagen, zorg dragen

Tips voor warme dagen De laatste dagen is het weer warm geweest.  En dat is ook normaal want we zijn einde juni.  Dan mag de zon wel schijnen.  Toch moeten we met z’n allen, en zeker de ouderen, opmerkzaam zijn tijdens de warme dagen en speciale maatregelen nemen. En bovendien ook extra aandacht geven aan

Continue Reading
Militair zakboekje (foto credits: Mieke Maerten)

Legerdienst: zondag drie oktober 1909

Uit: Herinneringen aan het hof te Gaesbeek Het is nog duister als Fons, de oudste zoon van Julia en Jan, die ochtend met een wat onwezenlijk gevoel wakker wordt. Vandaag moet hij zich aanbieden in de kazerne van Etterbeek. Het is inderdaad zover, drie jaar soldaat zijn in plaats van te boeren. Wat een verandering.

Continue Reading
Kameel (foto credits: Serge Muyldermans)

Knappe koppen

Met enige fierheid en een groot deel ijdelheid kan ik melden dat VRT-1 ergens in het najaar of voorjaar 2025, vier uitzendingen zal wijden aan wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Alhoewel, nog voor er met de eerste opnames begonnen werd was het ontstaan van de reeks al onderwerp van discussie in het Vlaams parlement. Vanwaar de

Continue Reading
Wolken bover gebergte (foto credits: Eddy Olislaeger)

Stemmen: plicht of opportuniteit?

De verkiezingen komen eraan.  De campagne draait op volle toeren.  Dit is ook een goed moment om even stil te staan bij de politieke keuze die senioren maken.  Heel wat oudere senioren voelen er weinig voor om naar het stemhokje te gaan, maar dit is niet de algemene regel.  Sommigen staan erop om hun stem

Continue Reading
Chinese Muur (foto credits: Serge Muyldermans)

China: onbekend is onbemind

Veel weten we niet over China en zijn bevolking. Onze weetjes zijn meestal afkomstig uit lang vervlogen tijden of uit roddels, zeg maar ‘fake news’.  Recentelijk worden chinezen en hun leiders afgeschilderd als afstandelijk, onbetrouwbaar, aanhangers van oneerlijke concurrentie, en militair agressief. Weerspiegelt dit de realiteit?  Wat weten we over China? Wat is onze parate

Continue Reading
Zeezicht Schotland (foto credits: Mieke Maerten)

Palliatieve sedatie

Zoals ik jullie vorige maand (https://seniorenhoeilaart.be/2024/04/27/palliatieve-thuiszorg/) beloofde, ga ik deze maand wat dieper in op de palliatieve sedatie waarrond vele speculaties de ronde doen. Palliatieve sedatie wordt als een normale medische handeling beschouwd waarvoor het initiatief bij de arts ligt. Dit in tegenstelling tot het actueel verzoek tot euthanasie waarvoor er noodzakelijkerwijze een verzoek van

Continue Reading
Tuin met vlinderstruik (foto credits: Mieke Maerten)

Epiloog bij het artikel over de voorgestelde wijzigingen aan de  patiëntenrechtenwet

In augustus 2023 schreef ik over de patiëntenrechtenwet en de aanpassingen die voorgesteld werden. https://seniorenhoeilaart.be/2023/08/28/waar-staan-we-met-onze-wet-op-de-patientenrechten/ Op 6 februari 2024 werd dan eindelijk de wet tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, door het federaal parlement goedgekeurd. Dat was dus iets later dan voorzien. Natuurlijk ga ik hier

Continue Reading
Panoramisch zicht op Brussel (foto credits: Eddy Olislaeger)

Snelbouw

Ik val in herhaling als ik stel dat onze vriend Kobe van alle markten thuis is. We kunnen er echter niet naast kijken dat hij tal van beroepsactiviteiten op zijn palmares heeft staan. Zo is er ook een periode geweest dat hij bij de dienst ‘Chauffeurs’ het goede weer maakte.  Op een dag kreeg hij

Continue Reading
Leuven Centrale bibliotheek (foto credits: Eddy Olislaeger)

Herinneringen aan een vriend

1971. Leuven. Dekenstraat. Handelskot. Tweede semester van de tweede kandidatuur Economie. Ik had mijn humanioravriend al enkele weken niet gezien. We waren samen een jaar eerder aan de KUL begonnen aan onze opleiding. Het was vreemd dat ik hem niet meer zag want hij was een voorbeeldig student die alle lessen volgde. Aan de unief

Continue Reading
Ouderen op bank (foto credits: © Laurance Berkein, 2024)

Er roert wat in seniorenland

Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder dat men het in de media heeft over senioren.  En misschien is dit ook wel een goede zaak, ware het niet dat oudere mensen meestal negatief belicht worden. Ze behoeven veel zorg, kosten veel geld, en kunnen niet mee met de rest van de maatschappij. Vergrijzing als probleem

Continue Reading

Onderwerpen

Recente berichten

Voetjes in het nat (foto credits: Laurane Berkein, Vlaamse Ouderenraad, 2024)

Warme dagen, zorg dragen 28 juni 2024

Militair zakboekje (foto credits: Mieke Maerten)

Legerdienst: zondag drie oktober 1909 28 juni 2024

Kameel (foto credits: Serge Muyldermans)

Knappe koppen 28 juni 2024

Uit ons foto archief

  • IMG_1819 (Edited)
  • IMG_1818
  • IMG_1819
  • IMG_1817