Wat doet de Seniorenraad?

De Algemene Vergadering in actie - vlnr: Eddy Olislaeger, Frederic Galand, Paula Witte, Roland Charleer, Christa Simon, Luc Demaerschalk en Rita Dekerk (foto credits: Gilberte Marchand)
De Algemene Vergadering in actie – vlnr: Eddy Olislaeger, Frederic Galand, Paula Witte, Roland Charleer, Christa Simon, Luc Demaerschalk en Rita Dekerk (foto credits: Gilberte Marchand)

Kerntaak

De kerntaak van de Seniorenraad bestaat uit het uitbrengen van adviezen bij het gemeentebestuur over alle aangelegenheden die senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.  De Seniorenraad kan ingaan op een vraag van het gemeentebestuur of zelf het initiatief nemen.  De Statuten van de Seniorenraad bepalen verder hoe deze procedure verloopt.  De adviezen komen tot stand dank zij bevragingen en worden besproken tijdens de Algemene Vergadering (4 x per jaar) of het Dagelijks Bestuur.   Ons belangrijkste advies is het memorandum, een strategisch plan, dat we tijdens het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen uitbrengen.  In dit plan zit onze visie op een seniorvriendelijk beleid samengebundeld.   Lees ook onze pagina over Seniorenbeleid.

Bijkomende taken

Verder neemt de Seniorenraad initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het seniorenwerk, de betrokkenen bij het seniorenwelzijn en de senioren zelf te bevorderen.

De Seniorenraad coördineert en ondersteunt activiteiten voor senioren van de plaatselijke verenigingen.

De Seniorenraad bevordert, en zo nodig, organiseert zelf informatie en vorming ten behoeve van senioren.

De Seniorenraad is ook vertegenwoordigd in andere gemeentelijke raden en in het interradenoverleg en is eveneens lid van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie regio Leuven en de Vlaamse Ouderenraad.

Ten slotte bevordert de Seniorenraad bij zoveel mogelijk senioren de interesse voor het gemeentebeleid en stimuleert hij de inspraak in het beleid.