Onze nieuwsbrief

Wat willen we bereiken met onze digitale nieuwsbrief?

Met onze digitale nieuwsbrief willen we de 55-plussers van Hoeilaart op de hoogte brengen van nieuwe evenementen en van de culturele agenda.  We willen ook hun aandacht vestigen op nieuwe dingen in de gemeente die 55-plussers kunnen interesseren en dan vooral op het gebied van sport, cursussen en recreatie.  Onze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.  Ziehier een overzicht van de laatst verschenen edities van de nieuwsbrief:

April 2018

Mei 2018

Juni 2018

Juli 2018

September 2018

Oktober 2018

November 2018

December 2018

55-plussers en de kennismaatschappij

Zowel onze nieuwsbrief als onze website gaan uit van een bezorgdheid om de 55-plussers optimaal te laten deelnemen aan de kennismaatschappij.  Ervoor zorgen dat senioren de nodige informatie hebben, dat is volgens ons een fundamenteel recht, en is voor de Seniorenraad dan ook een prioriteit. Vereenzaming kunnen we niet ongedaan maken, maar misschien kan het ontdekken van een nieuwe activiteit voor sommigen er wel toe leiden dat ze nieuwe vrienden maken of een nieuwe passie in hun leven ontdekken.

Hoe je abonneren op onze Nieuwsbrief

We willen een transparante organisatie zijn met veel aandacht voor het privéleven van onze leden.  Je kan je dan ook op een veilige en gemakkelijke manier abonneren op onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.  Na het invullen ontvang je een e-mailbericht van ons.  We vragen je vervolgens het e-mailbericht te openen en op de link te klikken om te bevestigen.  Op die manier behoud je de controle over wat je wel en niet via e-mail wenst te ontvangen.  Je kan je natuurlijk ook afmelden of je opties wijzigen, steeds via hetzelfde formulier.

Online inschrijvingsformulier