Week van de senior

Week van de Senior (Foto credits: Roger Certyn - Vlaamse Ouderenraad vzw)
Week van de senior (Foto credits: Roger Certyn – Vlaamse Ouderenraad vzw)

Ieder jaar in november

De Ouderenweek of Week van de senior in november is een jaarlijks terugkerende campagne waarin de Vlaamse Ouderenraad samen met de diverse ouderenorganisaties informeert en sensibiliseert rond een bepaald thema.  Momenteel werkt de raad het thema van 2018 uit.

Het thema van de Ouderenweek 2017 was: Cultuur verbindt! Volgens de Vlaamse Ouderenraad “heeft Cultuur de kracht om mensen te verbinden. Cultuur gaat om gewoontes, tradities, ervaringen, kennis, opvattingen, normen en waarden die mensen hanteren. Deze kunnen verschillen van generatie tot generatie of van gemeenschap tot gemeenschap. Door met elkaar te delen, door andere perspectieven te leren kennen, door het verkennen van het onbekende, kan een sterke samenleving ontstaan die mensen met elkaar verbindt!

Met ‘Cultuur verbindt!’ gaan we twee belangrijke uitdagingen aan: interculturaliteit en intergenerationaliteit. Onze samenleving veroudert en verkleurt. Dat is niets nieuws, er worden reeds jaar en dag geslaagde initiatieven genomen om verschillende generaties en verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen. Toch blijft het voor ouderenverenigingen, lokale ouderenraden en organisaties een hele uitdaging om die verbindingen waar te maken.”