’t Trefpunt Sohie: een succesverhaal

't Trefpunt Sohie - een van de vaste programma's van Seniorenraad 55+ Hoeilaart (Foto credits: Gilberte Marchand)
’t Trefpunt Sohie – een van de vaste programma’s van Seniorenraad 55+ Hoeilaart (Foto credits: Gilberte Marchand)

Kom eens langs

Al jaar en dag komen senioren bijeen in ’t Trefpunt Sohie voor een babbel, een partijtje kaarten of een gezelschapspel. Ons nabijheidsproject op maandagmiddag in de cafetaria van het gemeenschapscentrum Felix Sohie komt tegemoet aan een behoefte van senioren om contact te onderhouden met leeftijdsgenoten. Met dit programma wil de Seniorenraad iets ondernemen om vereenzaming tegen te gaan.

“We zijn op pensioen en nu gaan we niks doen” is een gezegde dat al lang verleden tijd is. Wie nu van een welverdiende rust wil genieten en toch nog iets wil doen, moet keuzes maken. We leven in een tijd waar de klok niet stilstaat, integendeel. In Hoeilaart kiezen vele senioren ervoor om zich nog actief onder de mensen te begeven, om met leeftijdsgenoten op stap te gaan. En er is zeker geen gebrek aan aanbod om actief ouder te worden in onze gemeente.

Wekelijks op maandagnamiddag komen we samen in het GC Felix Sohie. Een gezellige babbel, gezelschapspelen of kaarten bij een kopje koffie of een frisdrank staan op het programma.

Iedereen is van harte welkom  Je kan gewoon eens langskomen om te zien of het je bevalt.