Seniorenbeleid: advies vindt zijn weg naar beleid

Seniorenbeleid steunt op het advies uitgebracht door de Seniorenraad (Foto credits: Eddy Olislaeger)
Seniorenbeleid steunt op het advies uitgebracht door de Seniorenraad (Foto credits: Eddy Olislaeger)

Seniorenbeleid: advies vindt zijn weg naar beleid

Het advies dat de Seniorenraad op regelmatige basis aan het gemeentebestuur verschaft is de belangrijkste bestaansreden van de Seniorenraad.  Vooral in het jaar waarin lokale verkiezingen plaatshebben levert de Seniorenraad een memorandum af bij het gemeentebestuur met adviezen in verband met het seniorenbeleid.  Het advies dat wij geven draait rond de vraag welke beleidsmaatregelen een gemeente kan nemen om het leven van de seniorenbevolking te verbeteren.  Ook in 2018 werkt de Seniorenraad aan een memorandum met als thema: “Actief ouder worden.  Hoe kan de gemeente via een inclusief ouderenbeleid bijdragen om dit objectief te verwezenlijken.”

Wil je meewerken aan dit memorandum?  Geef ons gewoon een seintje of stuur ons jouw suggesties (zie onze pagina met contactinformatie).  Wil je het memorandum lezen?  Heb dan nog een paar weken geduld.  De volledige tekst verschijnt op deze website in het begin vóór de grote vakantie.

Memorandum 2018

Graag lichten wij toch al een tipje van de sluier.  In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 word je als burger uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van je gemeente.  Een memorandum kan lokale ouderenraden helpen om op te lijsten hoe hun gemeente het leven van ouderen kan verbeteren

Voor het memorandum voor de volgende legislatuur werkt Seniorenraad 55+ Hoeilaart rond acht componenten van een leeftijdsvriendelijke gemeente, met name

1. Publieke ruimte en gebouwen
2. Mobiliteit
3. Wonen
4. Sociaal-culturele participatie
5. Respect en sociale inclusie
6. Maatschappelijke participatie
7. Communicatie en informatie
8. Gezondheid en zorg