Cultuur om 14 uur

Cultuur om 14 uur
Cultuur om 14 uur

Waarom cultuur om 14 uur?

Een reeks evenementen rond cultuur die tijdens de dag plaatshebben, zodat ook oudere senioren deze activiteiten kunnen bijwonen.