Wegwijs in de administratie

Wegwijzers Hoeilaart 11 januari 2018 (foto credits: Eddy Olislaeger)
Wegwijzers Hoeilaart 11 januari 2018 (foto credits: Eddy Olislaeger)

Waar kan ik terecht met mijn vragen in verband met dienstverlening door de overheid?

Senioren hebben terecht veel vragen over dienstverlening door de verschillende overheden.

Voor de diensten van de gemeente en het OCMW kan je terecht op de gemeentelijke website en in het eerstelijnsloket Sociaal Huis

Wij geven hier een overzicht van belangrijke onderwerpen die geregeld aan bod komen.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
Financiële hulp voor senioren vanaf 65 jaar die niet over voldoende middelen beschikken

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
Tegemoetkoming van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid aan personen met handicap en jonger dan 65 jaar

Gratis huisvuilzakken voor IGO-senioren
Ieder jaar gratis 2 grote of 4 kleine rollen huisvuilzakken (restafval) voor IGO-senioren