Knappe koppen

Met enige fierheid en een groot deel ijdelheid kan ik melden dat VRT-1 ergens in het najaar of voorjaar 2025, vier uitzendingen zal wijden aan wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Alhoewel, nog voor er met de eerste opnames begonnen werd was het ontstaan van de reeks al onderwerp van discussie in het Vlaams parlement.

Vanwaar de discussie

De Vlaamse overheid subsidieert de openbare omroep, maar beknibbelt de laatste jaren fors op deze subsidies gezien de precaire begrotingssituatie van het land en ons gewest. Langs de andere kant had de Vlaamse overheid in het nabije verleden nog geld genoeg om een ‘Vlaamse Canon’ en om ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ op uitdrukkelijke aanvraag van diezelfde Vlaamse regering te bekostigen. Blijkbaar, had onze Minister-President ook nu nog 700.000 € op overschot om een extra reeks van 4 uitzendingen te bestellen bij VRT-1. Dit zou 4 wetenschappelijke verwezenlijkingen vanuit Vlaanderen in het daglicht moeten stellen, zowat in het verlengde van “Flanders Technology and Innovation”. De oppositie had hier veel kritiek op omdat de Vlaamse regering enerzijds de werkbaarheid van de Openbare omroep zou beknotten en anderzijds een aantal uitzendingen met subsidies zou bedelen voor onderwerpen die de werking van Vlaanderen en het gedachtegoed van Vlaams nationalisten zou verheerlijken. De oppositie vreesde op termijn voor een scenario zoals in Slovakije, waar de staatszender ontbonden werd om een alternatieve zender op te starten, die meer de lijn van de huidige bewindsvoerders zou uitstralen. Voor een goed begrip, de aanvraag voor de 4 extra uitzendingen bij VRT-1 werd vorig jaar al gedaan, en de discussies in het Vlaams parlement werden pas een paar maanden geleden gevoerd, in de race naar de verkiezingen. 

Desalniettemin iets om naar uit te kijken

VRT-1 is met de opdracht vorige zomer aan de slag gegaan en heeft oorspronkelijk een 10-tal mogelijke onderwerpen opgelijst. Na een paar gesprekken en afwegingen hebben ze 4 onderwerpen overgehouden waarbij de ontdekking aan de Vrije Universiteit Brussel van de unieke antistoffen in kameelachtigen en hun toepassingen weerhouden werden. Hiervoor werden er opnames gemaakt in de VUB laboratoria, op de campus van Sint-Genesius-Rode waar de ontdekking van unieke antistoffen plaats vond, bij de bedrijven die met antistoffen van kameelachtigen werken (Biotalys en Precirix).  

De opnames voor de 4 onderwerpen zijn allemaal gemaakt tussen half maart en eind juni.  Vermoedelijk is de regisseur nu druk bezig al die opnames te monteren. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen er een aantal verklarende beelden over de wetenschap van de verhalen gemaakt worden. 

Aangezien het geen Canvas maar een VRT-1 programmatie is, zal het laagdrempelig zijn. Het zal niet zozeer over de wetenschap gaan, maar eerder over het toeval of over de serendipiteit die aanleiding geeft tot ontdekkingen. De Amerikaanse filosoof Julius H. Comroe Jr heeft voor de “Me-too” commotie volgende definitie van serendipiteit vastgelegd: “Serendipiteit is het zoeken naar een naald in een hooiberg en de dochter van de boer ontdekken”. 

De uitzending gaat een mooi verhaal worden, met verwijzingen en flashbacks naar een gebroken been, een tractor, een bloedzak in de nabijheid van een ziekenwagen, nippen van een glas wijn, enz… allemaal met een dromedaris als rode draad. “Knappe Koppen” iets om naar uit te kijken.

[Een bijdrage van Serge Muyldermans]