Epiloog bij het artikel over de voorgestelde wijzigingen aan de  patiëntenrechtenwet

In augustus 2023 schreef ik over de patiëntenrechtenwet en de aanpassingen die voorgesteld werden. https://seniorenhoeilaart.be/2023/08/28/waar-staan-we-met-onze-wet-op-de-patientenrechten/

Op 6 februari 2024 werd dan eindelijk de wet tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, door het federaal parlement goedgekeurd. Dat was dus iets later dan voorzien.

Natuurlijk ga ik hier niet alles herhalen. Weet dat de term beroepsbeoefenaar nu definitief vervangen is door gezondheidszorgbeoefenaar en dat de patiënt participant is in het hele proces van zijn gezondheidszorg. Gezondheidszorg gaat ook niet langer enkel over genezen maar betreft ook het geven van informatie over de wijze waarop patiënten hun gezondheid beter kunnen bewaren en /of bewaken. Hierdoor krijgen wij allen in wezen een stuk verantwoordelijkheid toegewezen in de zorg voor onze gezondheid

Het is daarom ook dat  gezondheidsbeoefenaars in voor de patiënten begrijpelijke taal informatie moeten geven over zowel hun gezondheidstoestand als over de voorgestelde medische zorg. Aarzel dus niet om door te vragen als je iets niet verstaat. Onlangs las ik trouwens het volgende : ‘de patiënt mag ook vragen om deze informatie schriftelijk bevestigd te krijgen’. Yente Reinenbergh, juriste, in Domus medica van 5 april 2024.

Volgens de aangepaste wet hebben patiënten ook het recht digitaal hun gezondheid te bewaken en gezondheidsinformatie te delen met andere zorgverleners wanneer dit nodig is. Zorg kan ook, wanneer nodig of gevraagd, op digitale wijze ontvangen worden. Om dit alles te realiseren worden patiëntengegevens door de zorgverleners digitaal beschikbaar gesteld via de door de overheid gevalideerde platformen. De vertrouwelijkheid van medische gegevens blijft echter benadrukt. 

We kunnen er enkel vanuit gaan dat alles in het werk gesteld zal worden om misbruik van de door de overheid gevalideerde digitale platformen te voorkomen
Niet onderlegd in cybersecurity is dit het enige antwoord dat ik kan geven aan een bezorgde lezer die destijds een terechte commentaar hieromtrent formuleerde bij het artikel van augustus 2023. 

Zeker  is dat deze wetswijziging een stap vooruit is in de bescherming van onze rechten als patiënt. De wet maakt ons medebeheerder van onze gezondheid. Dat laatste komt natuurlijk niet zonder eigen verantwoordelijkheden en de noodzaak om samen met de arts mee te denken over de af te leggen weg in het bewaren van onze gezondheid en/of met betrekking tot door hem/haar voorgestelde behandelingen.

[Een bijdrage van Mieke Maerten]