Wat betekent de Seniorenraad voor Hoeilaart?

De Seniorenraad bestaat binnenkort twintig jaar. Dit lijkt ons een goed moment om de balans op te maken van wat de Seniorenraad is en welke toekomst hij heeft.  Vorige maand schreef ik al over de ontstaansgeschiedenis van de raad. In deze aflevering wil ik het hebben over de realisaties. Wat betekent de Seniorenraad eigenlijk voor de Hoeilaartse seniorenbevolking?

Voor ’t eerst in lange tijd regent het, ik denk dit is een ideaal moment om het verhaal van de adviezen te schrijven, een ernstige materie, in een aangenaam te lezen artikel te gieten. Niet evident want wanneer ik er dorpsgenoten over spreek zie ik niemand glimlachen wel in tegendeel de gelaatsuitdrukkingen staan meteen op “onweer” om maar te zwijgen wanneer ik hen vraag in hun pen te kruipen. Schrijvers blijken in grote getale Hoeilaart te hebben verlaten, behalve onze zeer trouwe medewerkers, Eddy, Mieke, Serge, Stefaan en nog enkele freelancers.

De Seniorenraad heeft als kerntaak het College van Burgemeester en Schepenen te adviseren in verband met het seniorenbeleid. Welke adviezen hebben geleid tot een merkbaar resultaat ten voordele van de seniorenbevolking? In een goed geoliëde gemeentelijke ouderenadviesraad hoeft het adviseren aan het College van Burgemeester en Schepen niet steeds via het door de gemeente opgelegde sjabloon te gebeuren. In regelmatig overleg met schepen en ambtenaar hebben we in het verleden veel kunnen verwezenlijken.  Ik belicht hier een paar van onze projecten die tot een merkbaar en blijvend resultaat hebben geleid.

Trefpunt: een permanente ontmoetingsplaats

Van bij de start tot vóór corona was ’t Trefpunt Sohie: een succesverhaal, ’t Trefpunt Sohie: een succesverhaal – Senioren Hoeilaart, talrijke ouderen ontmoetten elkaar wekelijks ’s maandags tussen 14 en 16 uur bij een kopje koffie of een fris drankje eerst in het Parkpaviljoen aan ons kasteel-gemeentehuis, er werd gekaart en Rummikub gespeeld. Zij die niet van spelletjes houden namen graag plaats aan de babbeltafel, voor elk wat wils of bij droog weer speelden ze er ook petanque soms met de meest mobiele residenten van onze WZS Den Dumberg Woonzorgcentrum | Gemeente Hoeilaart. De verwarming speelden ons vaak parten in de voormalige voetbalkantine en daarom verhuisden de seniorenontmoetingen – op aanraden van Burgemeester en Schepen – naar de comfortabele en gezellige cafetaria van het G.C. Felix Sohie met zijn modern sanitair. De heropstart na Covid verloopt nog steeds moeizaam. We maken er echter een werkpunt van om er nieuw leven in te blazen. Heb jij ideeën, suggesties, laat het ons zeker weten via mail aan seniorenraad@hoeilaart.be. 

Seniorenteam: aandacht voor de eenzame ouderen

Voor onze minder mobiele 80-plussers werd vanuit de Seniorenraad een Seniorenteam in het leven geroepen, lees de mooie getuigenis van wijlen Agnes Demaerschalk op Seniorenteam: de strijd tegen vereenzaming – Senioren Hoeilaart. In nauw overleg met de deskundige “senioren” (met groot respect voor privacy) brachten vrijwilligers (zij kregen een korte opleiding over de aanpak) een bezoek aan 80-plussers die positief antwoordden op het schriftelijke verzoek van de deskundige. Discreet ontdekte het vrijwilligersteam soms ongekende noden bij de bezochte 80-plussers en sociale werkers trokken moeilijke omstandigheden recht. Omdat niet alleen senioren eenzaam kunnen zijn werd het Seniorenteam herdoopt in Welzijnsteam en tijdens de pandemie in belteam.

Mobiliteit en ouderen

Nog vóór de oprichting in 2019 van een nieuwe Mobilteitsraad Mobiliteitsraad | Gemeente Hoeilaart organiseerden onze 55-plussers – die niet van gisteren zijn – twee heuse knelpuntenwandelingen op 21.05.14 en 24.05.16 Seniorenraad brengt knelpunten in kaart (fotoalbum) | Hoeilander.be. Beide activiteiten brachten geen grootschalige realisaties teweeg doch zorgden ervoor dat aan kleine mankementen geremediëerd werd. Elke verbetering juichten we toe.

In de inmiddels zeer actieve Mobiliteitsraad kreeg onze raad een zitje dat ik graag bezet om er de zwakke weggebruikers te vertegenwoordigen en waar nodig te verdedigen tegen koning auto en prins fiets, zonder technische opleiding in deze materie is mijn bijdrage er bescheiden maar niettemin word ik er gesteund door een groot aantal jongere leden, waarvoor hier mijn oprechte dank.

De wijkbus — ons project kreeg weinig steun bij de algemene bevolking

Naar aanleiding van ons advies-nr. 2016/03 – ‘proefproject inzet gemeentelijke bus en/of intergemeentelijk overleg De Lijn ivm bediening wijken buiten centrum’ kwam er een gratis wijkbus met 16 plaatsen, de bus reed drie dagen per week in vier lussen door Hoeilaart. Lees meer op Hoeilaart verbindt moeilijk bereikbare wijken met gratis wijkbus | Ring TV | Jouw zender, Jouw nieuws, Hoeilaart krijgt binnen enkele weken gratis wijkbus naar centrum | Foto | hln.be.

Tevreden reed ik zelf de vier lussen mee met de wijkbus, ontdekte ongekende plekjes en breidde mijn bestaand netwerk uit. Mijn teleurstelling was groot, dit project kreeg onvoldoende aandacht bij de brede bevolking, het uurrooster b.v. voldeed niet aan de verwachtingen … hoopten mijn dorpsgenoten op de luxe van een taxi?

Op basis van de gebruikscijfers wordt de Wijkbus voortaan marktbus (Hoeilaart) | Het Nieuwsblad

en na een nieuwe evaluatie tenslotte afgevoerd tot mijn grote spijt.

Maar, een overdekte De Lijn bushalte Nero en een fietsenstalling kwamen er na het indien van ons advies nr. 2019/03.

Senioren en bewegen

De Seniorenraad heeft zich altijd al ingezet voor het belang van sport en bewegen voor de oudere inwoners van Hoeilaart. Vandaar een paar initiatieven die bewegen en sporten aanmoedigen.

Tijdens de “Sportelspeelpleindag” voor kinderen en hun grootouders van vrijdag 31/0/2018 konden sportieve 55-plussers onze burgemeester overtuigen de aankoop van een beweegbank te overwegen. Tim vroeg onze Seniorenraad een advies te schrijven Advies aan het beleid: aankoop en plaatsing beweegbank – Senioren Hoeilaart en in december van datzelfde jaar werd de bank reeds geïnstalleerd tijdens een CompurterSpreekUur voor senioren en ingehuldigd in april 2019 Inhuldiging beweegbank | Flickr.

[Een bijdrage van Gilberte Marchand]

WORDT VERVOLGD

In de nieuwsbrief van volgende maand heb ik het nog over een ander aspect van de SR. Is de SR tevreden met de respons die hij krijgt van het CBS? En wat met het memorandum? Welk gevolg heeft het gemeentebestuur al gegeven aan het memorandum van het begin van de legislatuur?