Advies aan het beleid: aankoop en plaatsing beweegbank

Onder het motto Iedereen beweegt willen wij ook onze 55-plussers aanzetten om op een vernieuwende manier meer te bewegen in de publieke ruimte omdat de drempel naar een sportclub soms nog te hoog is.

Op maandag 17 oktober 2016 vierde de Seniorenraad in ’t Trefpunt Sohie 10 jaar wekelijkse seniorenontmoetingen. In een open gesprek werd er aan schepenen Els Uytterhoeven en Annelies Vanderlinden meer aandacht gevraagd voor sport en beweging van jonge en minder jonge senioren die actief willen ouder worden in een leeftijdsvriendelijke gemeente. Het waren de dames schepenen zelf die voorstelden om te investeren in beweegtoestellen in open lucht.

Vooral dames die reeds jaren aan de Sporteldagen deelnemen, de coördinator Sport en Gezondheid, schepen Els De Bleeker en de heer burgemeester werden bereid gevonden tot overleg om de Hoeilaartse senioren meer beweegmogelijkheden te bieden.

We leven allen langer, blijven langer gezond, kunnen op latere leeftijd nog meer dingen aan en blijven langer actief. Senioren wensen na een carrière in het beroepsleven actief te blijven deel uitmaken van de maatschappij. Lees ook het hoofdstuk  Sport en beweging in ons memorandum.

Om deze reden formuleerden we dit advies over de aanvraag tot aankoop van een IPITUP-beweegbank die optimaal zou gebruikt worden door medioren en prille zestigers vooral op maandagnamiddag terwijl onze ouderen liever kaarten, rummikubben of praten in ’t Trefpunt Sohie. Die jongere generatie anders actieven aantrekken is steeds onze betrachting geweest met wisselend succes.

Op 3 december was het zover, de IPITUP beweegbank staat te pronken in het park van het G.C. Felix Sohie. Waarom op deze locatie? Pal in de dorpskern, voor grootouders dichtbij de school waar ze hun kleinkinderen brengen en ophalen, in de buurt van openbare toiletten, winkels, banken, apothekers, enz.

In de loop van het voorjaar 2019 volgt een beweegcoach, een vorming hierover, en zal er initiatief genomen worden om het gebruik van deze bank in de kijker te zetten. Meer info wordt nog bezorgd door de coördinator sport.

[Een bijdrage van Gilberte Marchand]