Maak kennis met Schepen Annelies Vanderlinden

Annelies Vanderlinden (Open VLD) hoeven we nauwelijks voor te stellen. Ze is wel de nieuwe schepen voor welzijn & sociale zaken, seniorenbeleid, en ontwikkelingssamenwerking in het nieuwe college, maar Annelies is geen nieuweling in de Hoeilaartse politiek. In het vorige college was ze al schepen met een andere portefeuille. Nu seniorenbeleid onder haar bevoegdheid valt, is het voor ons de gedroomde gelegenheid om Annelies te interviewen en te peilen naar haar opvattingen en ambities.

Annelies, proficiat met je aanstelling tot schepen. Je staat wel al een aantal jaren in de lokale politiek. Waar komt die ambitie vandaan?

Mijn politieke loopbaan begon zo’n 18 jaar geleden als OCMW raadslid. Na 6 jaar was ik opnieuw verkozen en werd ik opnieuw OCMW raadslid, en werd hierbij ook nog eens lid van het vast bureau en het bijzonder comité.

Na deze 12 jaar was ik voor de derde keer verkozen en heeft mijn vader zijn ambt opgegeven om mij te kunnen laten starten in de gemeenteraad, waar ik na 3 jaar schepen werd van welzijn, milieu en ontwikkelingssamenwerking.

Politiek was ons thuis met de paplepel ingegeven, en ik had van kleinsaf heel grote interesse in de gemeentelijke politiek. Ik wou weten hoe alles draaide, en vooral hoe ik mee kon helpen aan de verdere opbouw van mijn Hoeilaart. Want ik woon hier al heel mijn leven en ik hoop dat ik hier ook mag sterven.

Je bent nu als schepen bevoegd voor welzijn en seniorenbeleid. Wat zijn je objectieven voor beide materies?

Niettegenstaande ik een technische opleiding heb gekregen en mijn job werfleider rioleringsprojecten is, hebben deze thema’s mij altijd nauw aan het hart gelegen. Welzijn kan je terug vinden in alle lagen van de bevolking en in allerlei diensten en senioren, tja dat is nu eenmaal de grootste groep in Hoeilaart. Dus wanneer hun welzijn goed is, ben ik tevreden. Ik weet dat ik nog veel kan leren en sta daar ook voor open, en ik hoop dat ik samen met jullie de komende 6 jaar goed kan samenwerken. En ik kan jullie verzekeren, er zijn heel wat uitdagingen waarin ik heel wat hulp en tips kan gebruiken.

Het OCMW is sinds 1 januari opgegaan in de gemeentelijke administratie. Welke zijn de belangrijkste uitdagingen voor de gemeente?

Ik denk dat de uitdagingen er zijn langs beide kanten. Men moet mekaar leren kennen, weten wat ieder doet en finaal komen tot samenwerken. Aangezien ik gedurende mijn carrière aan beide kanten heb gezeten, ken ik zowel het OCMW als de gemeente een beetje en is het aan mij, samen met de diensten, om hier een mooi geheel van te maken. En ik moet zeggen, dat begint echt aardig te lukken.

Onze gemeente wordt ook steeds diverser. Heeft die diversiteit ook een invloed op de aard van de problemen waarmee het CBS af te rekenen krijgt?

Diversiteit hoeft niet altijd negatief te zijn, en problemen houden je alert om het volgende keer beter of anders te doen. Het is geven en nemen. Binnen het college zijn we er ook om mekaar te helpen, bevoegdheden zijn collegiaal en worden ook zo toegepast met ieder zijn of haar accenten. En problemen, die pakken we dan ook samen aan!

De senioren vormen een groeiend aandeel in de totale bevolking. Ook leven ze gezonder en in betere omstandigheden. Bijgevolg wordt de klemtoon van het beleid langzaam verlegd van zorg en welzijn naar beweging en sport, preventie, en mobiliteit. Hoe reageert het nieuwe college hierop?

Uiteraard blijft dat een uitdaging, alhoewel ik denk dat er in Hoeilaart op dat vlak al heel wat wordt gedaan. Onlangs hebben we zelfs, op vraag van de seniorenraad, de Iputubbank ingehuldigd. Hier kan je alleen of in groep oefeningen doen aan de hand van een aantal voorbeelden op de bank of op maat via een app.

Ik denk trouwens dat er meer dan één keer per week een beweegactiviteit is in Hoeilaart waar o.a. senioren kunnen aan deelnemen, en normaal gezien zullen we vanaf volgend jaar ook starten met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’(BOV). Dit is een project wat zal opgestart worden met alle zorgverstrekkers binnen Hoeilaart en bij uitbreiding binnen de Eerstelijnszone (ELZ) druivenstreek. Dit wil zeggen dat wanneer je op consultatie gaat bij een zorgverstrekker deze je, op basis van je klachten, kan doorverwijzen naar een bepaalde sport of beweegactiviteit op maat van jezelf om zo je klachten te laten verdwijnen of onder controle te krijgen.

Je had onlangs een vergadering met het Dagelijks Bestuur van de Seniorenraad. Hierbij viel op hoeveel nieuwe initiatieven worden genomen op intergemeentelijk niveau. Betekent dit dat de gemeente stilaan te klein wordt om op alle vlakken nog mee te kunnen met de grotere gemeenten? Is dit volgens jou een gunstige evolutie?

Onder impuls van de huidige minister van Welzijn werden de Eerstelijnszones opgericht. Hoeilaart behoort tot de ELZ druivenstreek samen met Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem. Vanuit deze ELZ wordt de sociale kaart, waar elke zorgverstrekker zou moeten op intekenen, verder aangevuld en gaat elke zorgverstrekker binnen de zone verder leren wie voor wat is gespecialiseerd en hoe er op vlak van zorg beter kan worden samengewerkt en dat kan alleen maar positief zijn voor de patiënt.

Binnen deze ELZ zal er ook een Geïntegreerd breed onthaal worden opgestart waarbinnen de OCMW’s, het CAW (centrum voor algemeen welzijn) en de mutualiteiten moeten gaan samenwerken en naar mekaar moeten doorverwijzen.

Op dit moment zijn er op vlak van kinderopvang ook al samenwerkingsverbanden binnen het Huis van het Kind met Overijse en is er ook een samenwerking op sportvlak met Overijse en Zaventem, en ga zo maar door…

Bv. Niet elke gemeente kan een zwembad bouwen of een turnhal bouwen maar indien de gemeenten samenwerken en naar mekaar doorverwijzen, gaan ze mekaar versterken en wordt het aanbod voor iedereen groter.

Dus samenwerken is zeker goed maar er moet steeds worden over gewaakt dat het overkoepelende niet te groot wordt en dat de eigenheid van onze gemeente wordt bewaard.

We danken je hartelijk voor dit interview, Annelies. Heb je nog een boodschap voor de senioren van Hoeilaart?

Ik wil afsluiten met het volgende. De komende 6 jaar liggen er heel wat uitdagingen voor ons en die wil ik met 2 handen aanpakken, maar ik kan dat niet alleen. Hoeilaart heeft de voorbije jaren steeds een hardwerkende seniorenraad gehad met heel wat leden. Alleen merk ik dat het voor sommige mensen wat moeilijk wordt en terecht, het werk kan niet altijd op dezelfde schouders terecht komen. Ik zou dan ook willen vragen aan ieder van jullie om eens na te denken of je niet bereid bent om samen met ons allemaal mee te werken de komende 6 jaar en dat meewerken kan echt van alles zijn. Ik reken alvast op jou!

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]