Je gaat toch ook stemmen?!

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei is er heel wat te doen geweest rond de zin (of zinloosheid) van stemmen in onze democratie. Voor welke partij stemmen we? Moeten we nog gaan stemmen? Of kunnen we ook thuisblijven en doen alsof het een gewone zondag is? Ook de veelheid aan thema’s die tijdens de campagne aan bod komen — milieu, pensioenen, mobiliteit, sociale zekerheid, en ga zo maar door — maken de uiteindelijke keuze er niet gemakkelijker op. Maar wel boeiender.

De malaise

Steeds minder mensen vinden dat hun stem ertoe doet. De modale Vlaming meent dat de politieke partijen allerlei beloftes maken voor de verkiezingen die nadien worden ingeslikt bij de vorming van een coalitie. De ingewikkelde structuur van ons land en de fragmentatie van het politieke landschap zal er wel voor iets tussenzitten. Maar er is meer aan de hand. Zo is het voor de meeste kiezers moeilijk om de verschillende overheidsniveaus uit mekaar te houden. We moeten op 26 mei gaan stemmen voor een nieuw Vlaams Parlement, een nieuwe Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, en een nieuw Europees Parlement. Het wordt ook moeilijk als heel wat politici op een lijst gaan staan om verkozen te worden en van te voren al weten dat ze hun mandaat nooit zullen opnemen. Dit alles voedt de anti-politiek, hetgeen nefast is voor een goed werkende democratie.

Blanco stemmen: een nieuwe trend

Ook blanco stemmen treedt steeds meer op de voorgrond, in die mate zelfs dat de VRT een driedelige Canvas-reeks produceerde over het blanco of ongeldig stemmen. Phara de Aguirre en collega Nahid Shaikh interviewen potentiële kiezers in de drie regio’s van het land en vragen naar hun beweegredenen. Sommige mensen hebben over het onderwerp diep nagedacht en komen met redenen waarvoor ik begrip kan opbrengen, zelfs al deel ik hun visie niet.

Waarom stemmen belangrijk is

In de hele heisa rond het blanco of ongeldig stemmen verliest men een paar belangrijke argumenten uit het oog. 1. Stemmen is een grondrecht waarvoor onze voorouders hebben gestreden. Dat voorrecht ga je toch zo maar niet verkwanselen. 2. Met onze democratie behoren we tot een select clubje van landen, waar je in optimale omstandigheden mag (moet) stemmen. In vele landen mag je niet stemmen, of wordt het stemrecht geheel of gedeeltelijk uitgehold. 3. Blanco of ongeldig stemmen lost niets op. Na het tellen van de stemmen gaat men gewoon over tot de zetelverdeling. En je moet nadien niet komen zeuren. 4. Iedereen heeft toch altijd wel een voorkeur. Net zoals je een voorkeur hebt voor koffie met melk, espresso of cappuccino. Zo heeft iedereen wel een (paar) partij(en) waarvoor hij of zij helemaal niet zou willen stemmen. Met andere woorden: zelfs al heb je geen voorkeur voor een specifieke partij, kan je nog altijd stemmen voor de partij die het minst ver van je staat. Ook dat is bewust kiezen, en zo help je de democratie vooruit. En heb je daarna geen spijt van de gemiste kans!

Stemadvies

Nog een laatste tip aan de senioren die dit lezen. Stem voor een senior op de lijst of voor iemand die iets zinnigs te zeggen heeft over de thema’s die voor jou en je leeftijdsgenoten belangrijk zijn, zoals zorg, verkeersveiligheid en woonbeleid. Voor inspiratie kan je terecht bij de Vlaamse Ouderenraad die zijn prioriteiten rond ouderen heeft gebundeld in een vlot leesbaar memorandum. Download hier de pdf versie van dit memorandum.

Lang leve ons recht om te stemmen!

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]