Mantelzorgers moeten ook aan zichzelf denken

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Het belang van mantelzorg is de laatste jaren enorm toegenomen, vooral omdat vele bejaarden het liefst thuis verzorgd worden.  Of omdat de kosten van het rusthuis te hoog zijn… Mantelzorg biedt uitzicht op een betaalbaar alternatief.  Bovendien wegen de beste zorgen van professioneel personeel niet op tegen de persoonlijke band die de patiënt heeft met de mantelzorger en de geborgenheid die daarvan het gevolg is.  Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. Dit kan na verloop van tijd gaan wegen op de mantelzorger.  Daarom zet Samana in november het belang van de mantelzorger in de kijker.  Ook de mantelzorger heeft ondersteuning nodig, en moet nu en dan aan zichzelf denken. Twee koffienamiddagen en een workshop — allemaal in Overijse — moeten de mantelzorger een steuntje in de rug geven.  Ziehier het programma:

Donderdag 8 november: koffienamiddag met als thema “Langer thuis blijven wonen”.  Vele ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.  Maar hoe pak je dat aan?  Een ergotherapeute legt uit welke hulpmiddelen de mantelzorger kan gebruiken om dit mogelijk te maken.

Donderdag 22 november: koffienamiddag met als thema “De overstap naar een woonzorgcentrum”.  Wanneer zet je die stap? Hoe bepaal je de keuze van het woonzorgcentrum?  Wat komt er allemaal bij kijken?  Hoe zit het met het financiële plaatje?

Dinsdag 13 november: workshop met als thema “Mantelzorger, kom op kracht bij jezelf”.  Experte Diane Caes laat je als mantelzorger proeven van het belang van zelfzorg en ontspanning.  Want als je zelf stress ervaart, kan je moeilijk voor een zieke zorgen.  Speciale aandacht gaat naar handreflexologie:  door reflexpunten aan te raken kan je invloed uitoefenen op corresponderende delen van je lichaam.  Via deze workshop krijg je tips om thuis mee aan de slag te gaan. 

Zowel de beide koffietafels als de workshop vinden plaats telkens van 13:30 tot 15:30 in Ter IJse, Stationstraat 8, Overijse.

Deelname aan de koffietafels is gratis.  Voor de workshop betalen CM-leden 3 euro, niet-leden 5 euro. Inschrijven is noodzakelijk en kan via 02/240-8504 of smb@samana.be.

Voor meer inlichtingen in verband met mantelzorg kan je terecht op de website van Ma-Zo.be, een online netwerk voor mantelzorgers.  Zo kan je op het forum je vragen kwijt of kan je vragen beantwoorden die anderen stellen.  De website geeft ook een overzicht van activiteiten voor mantelzorgers.

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]