Stel senioren centraal in de verkiezingen van 14 oktober

De komende gemeenteraadsverkiezingen hebben een directe impact op de inwoners, want van gemeenten hangt steeds meer af. Gemeenten hebben de laatste jaren veel nieuwe taken gekregen rond zorg, participatie en fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en schepencolleges. Hoe komen beleid en geld terecht bij de inwoners die het nodig hebben, waaronder veel ouderen? Hoeilaart telt meer dan 3.400 50-plussers. Tijd dus om het seniorenbeleid centraal te stellen in de verkiezingen van 14 oktober.

Politici moeten meer rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement. Nu gaat dat nog niet altijd goed. Veel senioren vertellen ons dat ze zich onvoldoende gehoord voelen. Dat gevoel is niet anders dan bij andere inwoners, maar ouderen hebben daarbij ook specifieke belangen. Zij hebben bovendien iets zinnigs te vertellen en willen blijven meedoen in de samenleving.

Een plan voor een seniorvriendelijke gemeente

Om tegemoet te komen aan de belangen van de ruim 3.400 50-plussers van Hoeilaart is het van groot belang dat de gemeente een seniorvriendelijk beleid voert. Seniorenraad 55+ Hoeilaart heeft dan ook een uitgebreid beleidsplan opgesteld dat ten dienste staat van de politieke partijen en waarin een aantal thema’s die belangrijk zijn voor senioren centraal staan. Zo wordt in ons strategisch plan aangedrongen op een verkeersvriendelijk Gemeenteplein. Het plein ligt er mooi bij, maar de verkeersdrukte is niet afgenomen. Ondanks de 30km zone razen de auto’s door het centrum van de gemeente, moeten de voetgangers erg uitkijken om niet aangereden te worden, en kunnen de fietsers niet op aparte rijstroken. Het autoluw maken van het Gemeenteplein is niet alleen belangrijk voor de ouderen onder ons, maar evenzeer voor kinderen en andere zwakke weggebruikers.

Ook gezondheid en zorg zijn belangrijke thema’s voor ouderen. Vooral “de dag van morgen” en hoe lang ze in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen baart hen zorgen. Ook de familie vraagt zich af wat er met hen gaat gebeuren indien ze niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Steeds meer oudere senioren zijn aangewezen op mantelzorg en een aantal faciliteiten zoals warme maaltijden. Hier speelt de gemeente een belangrijke rol, want het is in functie van de aangeboden faciliteiten dat ouderen hun verhuis naar het rusthuis kunnen uitstellen. Enkel inzetten op zorg is trouwens niet meer aan de orde. Ouderen willen langer gezond en actief blijven. Het is aan de gemeente om hen daarin zoveel mogelijk te steunen en tegemoet te komen aan hun behoeften op het vlak van sport, ontspanning, en levenslang leren. Dit is niet alleen goed bestuur, maar het helpt ook de gemeentelijke financiën. Elke euro die wordt geïnvesteerd om senioren actief en gezond te houden draagt bij tot het verminderen van de rusthuisfactuur.

De rode draad die doorheen ons strategisch plan loopt is de uitbouw van het Huis van de Senior op het Gemeenteplein, waarin de gemeentelijke dienstverlening samengebracht wordt: een dienstencentrum afgestemd op de specifieke behoeften van de senioren, maar tevens ook een ontmoetingsruimte voor activiteiten, een plek waar de senior gemakkelijk binnenstapt om een koffietje te drinken of een babbeltje te slaan. De Seniorenraad wil dat Hoeilaart een leeftijdsvriendelijke gemeente wordt waar zoveel mogelijk mensen thuis kunnen blijven wonen zonder dat isolement en vereenzaming toeslaan.

Op donderdag 4 oktober heeft het groot verkiezingsdebat plaats in GC Felix Sohie. Iedereen is hierop hartelijk uitgenodigd. De politieke partijen zullen dan hun toekomstig beleid toelichten. Aan ons om hierop in te spelen, relevante vragen te stellen, en na te gaan of zij het verschil kunnen maken met slim en mensgericht beleid. Opgeteld bij de grote bewoners- en kiezersgroep van 55-plussers heeft het voor alle lokale politici voordelen om senioren centraal te zetten in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Je kan ook vragen voor het verkiezingsdebat via e-mail insturen via verkiezingenhoeilaart@gmail.com.

Je kan hier ons memorandum voor een leeftijdsvriendelijke gemeente nog eens nalezen.

(Een bijdrage van Eddy Olislaeger)