Senioren kunnen het gemeentelijk beleid mee bepalen

De verkiezingen van 14 oktober 2018 komen nu wel heel dichtbij. De laatste horde is genomen. Het grote verkiezingsdebat van afgelopen donderdag was een succes met ruime opkomst tot algemene tevredenheid van alle deelnemende partijen. Het debat verliep ook tamelijk sereen, zonder schelden, maar met de nodige heftige woordenwisselingen. Kortom: zo’n debat draagt bij aan het democratisch gehalte van de verkiezingen. Een pluim op de hoed van de organiserende adviesraden.

Het Huis van de Senior

Als professioneel moderator kent William Van Laken de knepen van het vak. Hij liet de discussies nooit uit de hand lopen, maar greep af en toe in om alles in goede banen te leiden. Vijf thema’s kwamen aan bod. Als eerste: seniorenbeleid. Het Huis van de Senior, de rode draad doorheen ons memorandum, kreeg de nodige aandacht. Maar spoedig bleek dat de partijen een eigen interpretatie geven aan dat huis. Sommigen reduceerden het tot een virtueel huis, terwijl anderen het zagen opgaan in een dienstencentrum, en nog anderen het wilden onderbrengen in de Kasteelhoeve. Nochtans laat de tekst van ons memorandum niets aan het toeval over: “een vaste, fysieke plek, een ankerpunt voor oudere inwoners …. in het centrum van de gemeente […] een plaats waar ze naartoe kunnen voor al hun noden: informatie, administratieve hulp, ontspanning, sport, en contact met anderen.” En als er dan al werd vergeleken met bestaande projecten, dan met sport- en jeugdsite Koldam. Ook dat staat letterlijk in ons memorandum. Tijd voor de partijen om onze tekst nog eens grondig na te lezen.

Een verkeersluw Gemeenteplein

De verkeersveiligheid was het tweede belangrijke thema vanuit het perspectief van de 55-plusser. In zijn advies stelt de Seniorenraad voor het Gemeenteplein “autoluw te maken en duidelijk te kiezen voor een zone met voorrang voor de zwakke weggebruiker … [door middel van] het effectief afdwingen van de snelheidsbeperking van 30km/uur via frequente politiecontroles.” Hier zien we dat geen van de politieke partijen een alternatief ziet voor de huidige verkeersstromen. Het plein blijft razend druk en die drukte zal in de toekomst alleen maar blijven toenemen. Het is in ieder geval duidelijk dat er op dit ogenblik bewust geen politiecontroles zijn. Sommigen willen meer zebrapaden, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken. Op het eerste gezicht is dit een oplossing. Maar wanneer je iets dieper nadenkt, kom je tot het besef dat dit toegeven is aan de nonchalance van de autobestuurders. Een echte oplossing bestaat erin het verkeersreglement strikt toe te passen – met de nodige controles. Hoe kun je de veiligheid van de zwakke weggebruiker dan wel verzoenen met de doorstroom van het autoverkeer? Misschien kan je van de straten van het Gemeenteplein één enkel zebrapad maken (en veel duidelijkere signalisatie voorzien), zodat het voor iedereen duidelijk is dat de voetgangers overal prioriteit hebben. Het is ontstellend vast te stellen dat de aan de gang zijnde mentaliteitswijziging, waarover je kan lezen in de media, niet wordt doorgetrokken tot in onze dierbare gemeente. En laat het duidelijk zijn: ons voorstel komt niet alleen de senioren ten goede. Iedereen is hierbij gebaat.

Het debat liep verder. Nog andere thema’s kwamen aan bod, waaronder twee die voor 55-plussers heel belangrijk zijn: het mobiliteitsbeleid en het woonbeleid van de gemeente. Hier lagen de meningen tussen meerderheid en oppositie erg uit elkaar. Soms ging het er heftig aan toe. Het is duidelijk dat ook senioren hier vragende partij zijn, onder andere voor meer variatie in het aanbod. Ook hier heeft de samenleving te maken met ingrijpende veranderingen. Ouder wordende mensen uit de buitenwijken vestigen zich steeds vaker in het centrum van de gemeente. Ze wensen hier ook een moderne infrastructuur en bijhorende faciliteiten op het gebied van wonen en vervoer.

Via dit verkiezingsdebat heeft de bewuste senior nu een duidelijker idee waar de standpunten van de partijen liggen. Volgende zondag is het zover. Dan gaan we stemmen. Wees voorbereid wanneer je je stem uitbrengt. Stem voor de partij die duidelijk opteert voor een seniorenvriendelijk beleid. De stem van de senior is doorslaggevend. Met 3.400 55-plussers op een totaal van ruim 7.000 stemgerechtigden bepalen wij de uitslag van de verkiezingen.

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]