Ook jouw mening telt mee

De lokale verkiezingen staan voor de deur.  Inzake seniorenbeleid komen de meeste politieke partijen voorlopig niet verder dan een paar aandachtspunten zoals mantelzorg, verkeersveiligheid en sport/beweging. Van een geïntegreerd pakket maatregelen die alle aspecten van het ouderzijn belichten staan we nog ver af. Wel begint het sinds een paar jaar door te dringen dat de vergrijzing al volop bezig is en dat men in de toekomst steeds meer rekening zal moeten houden met de 55-plussers. Vooral de recente bevolkingscijfers werken als een wake-up call. Ook de politiek stelt vast dat ongeveer een op de vier inwoners senior is, en dat het dan ook de moeite loont om na te gaan hoe men best tegemoet komt aan de behoeften van een vierde van de bevolking.

Ook in Hoeilaart groeit de bewustwording dat senioren een echt beleid nodig hebben, zeker ook op het lokale vlak. We kijken dan ook uit naar de campagnes van de verschillende politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Op basis van een uitvoerige bevraging heeft de Seniorenraad zelf een memorandum opgesteld. Dit is een strategisch plan dat de krijtlijnen uitzet voor een gemeentelijk ouderenbeleid. Het memorandum omvat onze visie op een seniorenbeleid voor Hoeilaart.  Het is ook een leidraad voor het toekomstige gemeentebestuur.  Centraal hierin is de uitbouw van een Huis van de Senior op het Gemeenteplein, waarin de gemeentelijke dienstverlening samengebracht wordt: een dienstencentrum afgestemd op de specifieke behoeften van de senioren, maar tevens ook een ontmoetingsruimte voor activiteiten, een plek waar de senior gemakkelijk binnenstapt om een koffietje te drinken of een babbeltje te slaan. De Seniorenraad wil dat Hoeilaart een leeftijdsvriendelijke gemeente wordt waar zoveel mogelijk mensen thuis kunnen blijven wonen zonder dat isolement en vereenzaming toeslaan.

We hebben ons memorandum bezorgd aan alle politieke partijen die in Hoeilaart opkomen op 14 oktober. We kijken ook uit naar de verkiezingsprogramma’s waarin de partijen zich richten tot de kiezer. Ook andere adviesraden hebben zo’n memorandum opgesteld op basis van hun eigen prioriteiten. Tevens werd via het Interradenoverleg besloten een verkiezingsdebat te organiseren op donderdag 4 oktober in het GC Felix Sohie. De politieke partijen zullen daar kunnen antwoorden op een aantal gerichte vragen. Iedere burger wordt uitgenodigd deel te nemen aan dit evenement, op zijn minst als toeschouwer, en zijn/haar conclusies te trekken uit de informatie die uit het debat aan bod komt. Essentieel is dan de vraag welke partij het best beantwoordt aan het profiel dat men voor zichzelf heeft bepaald. Wij kijken alleszins uit naar de antwoorden die we krijgen op het vlak van seniorenbeleid. Meer informatie over het verkiezingsdebat volgt op deze website. De Seniorenraad wil dank zij dit initiatief bijdragen tot een bewuster stemgedrag van de 55-plussers. Waar meer burgers deelnemen aan politieke debatten en de respectieve partijstandpunten met mekaar vergelijken verhoogt ook het democratisch gehalte van de verkiezingen. Ook jouw mening telt mee. En zeker in deze lokale verkiezingen kan jouw stem het verschil maken.  Wordt vervolgd.

(Een bijdrage van Eddy Olislaeger)