Memorandum: Toekomstperspectief voor de legislatuur 2019-2024

De Seniorenraad vraagt de medewerking van het gemeentebestuur om tijdens de legislatuur 2019-2024 van Hoeilaart een leeftijdsvriendelijke gemeente te maken. Wij dringen er bij het gemeentebestuur op aan dat het zijn beleid als hefboom gebruikt om duurzame verbeteringen door te voeren die een blijvende impact hebben op de levensomstandigheden van oudere medeburgers, zodat deze actief ouder kunnen worden. Dit objectief kan het gemeentebestuur bereiken indien het meer inzet op een beleid dat de zorg en gezondheid van oudere medeburgers bevordert en ondersteunt, hun sociale inclusie en participatie uitbreidt, en bij beleidsopties ivm mobiliteit en veiligheid ook rekening houdt met de behoeften van de oudere bevolking.

Centraal in ons advies staat de uitbouw van een Huis van de Senior: een vaste, fysieke plek, een ankerpunt voor oudere inwoners van de gemeente. De senioren van Hoeilaart hebben een vaste plek in het centrum van de gemeente nodig, een plaats waar ze naartoe kunnen voor al hun noden: informatie, administratieve hulp, ontspanning, sport, en contact met anderen. Op dit ogenblik beschikken ze enkel over de cafetaria van het GC Felix Sohie op maandagmiddag. Dit is volstrekt onvoldoende wegens de beperkte openingsuren en de schaarse mogelijkheden. Het bestaande aanbod voor de Hoeilaartse senioren ligt nu verspreid over de gemeente. Een aantal kernbehoeften samenbrengen onder eenzelfde dak zou Hoeilaart wat dichter bij het objectief van leeftijdsvriendelijke gemeente brengen.

Wil je ons volledige memorandum lezen? Klik dan op Hoeilaart leeftijdsvriendelijke gemeente