De Seniorenraad eert zijn vrijwilligers

Zoals iedere vereniging steunt Seniorenraad 55+ Hoeilaart op de inzet van zijn vrijwilligers. Zij zorgen voor de werking van de vereniging. Zonder hen geen computerspreekuur, geen koffie op maandagnamiddag, en geen bezoek aan eenzame bejaarden. Een vereniging zoals de onze kan enkel succesvol zijn als ze kan rekenen op een groot aantal mensen die zich onbaatzuchtig inzetten ten voordele van de gemeenschap.

Het is dan ook evident dat de Seniorenraad zijn vrijwilligers wil bedanken via een kleine geste, een etentje. Dit jaar gebeurde dit op 23 mei. Met een driegangenmenu werden ze verwend door… een team van opnieuw vrijwilligers. Met dank aan allen!