Uniek rapport over cultuurtevredenheid in Hoeilaart nu bekend

Tevredenheid lokale cultuurbeleving

In het najaar van 2017 organiseerden zes koepelorganisaties uit de cultuursector samen met hoogleraar Ignace Glorieux (Vrije Universiteit Brussel) een burgerbevraging rond lokale cultuurtevredenheid. Gemeenten die hierbij zelf actief op zoek gingen naar de feedback van hun inwoners kregen hun eigen gemeenterapport en werden op 13 maart 2018 door minister van Cultuur Sven Gatz in de bloemetjes gezet. Hoeilaart was er een van.
Op 13 maart werden ook de rapporten per gemeente bekendgemaakt. Het rapport voor Hoeilaart bevat heel wat cijfermateriaal gebaseerd op een bevraging van 108 inwoners van de gemeente over hun cultuurbeleving. Je kan nu het online rapport inkijken. Ook de rapporten voor andere gemeenten zijn terug te vinden op www.cultuurcontentement.be.

Hoe dit rapport lezen?

In dit rapport worden de cijfers van de gemeente vergeleken met de cijfers van Vlaanderen. Daardoor kan je zien hoe je gemeente scoort ten opzichte van het gemiddelde. In de tabellen staan de percentages van Vlaanderen en de gemeente telkens naast elkaar.