Hoeilaart verkeersveilig?

Verkeersveiligheid is een sluimerend probleem in Vlaanderen, ook in onze gemeente. Al sinds het jaar 2000 probeert men het aantal dodelijke slachtoffers te doen dalen. Vooral op wegen buiten de bebouwde kom is de overheid erin geslaagd met relatief eenvoudige middelen de ongevalcijfers te verlagen. Maar in de bebouwde kom is de situatie anders. Daar

Continue Reading