Grote openbare werken in onze streek

Er is nog nooit zoveel gevloekt ter hoogte van de Kapel van Welriekende dezer dagen. Een mislukte kousenband kan ervoor iets tussen zitten. Maar de hoofdreden is wel gekend: langs de Brusselsesteenweg de Ring op, dat gaat niet meer. Reden:  aan de tunnel die je onder de Ring brengt naar het bos en de Kapel van Welriekende hebben grote werken plaats. De bestaande tunnel , waar je nog wat trapjes moest nemen om in of uit te komen, wordt heraangelegd en wordt vooral voor de fietsers een heuse tunnel waar je zonder afstappen aan een lekkere snelheid doorheen kan sjeezen.

Een eind verderop naar de brug van Groenendaal is het ook van dat. Daar werkt men aan een verbetering van de oprit van de Ring  richting Waterloo . Een naar mijn gevoel goeie ingreep. Het zal vermoedelijk de veiligheid ten goede komen.

Maar het meest spectaculair is toch de aanleg van een fietspadover het kruispunt. Op die manier worden de fietspaden komende van Bosvoorde en gaande naar Terhulpen één aan elkaar gebonden fietssnelweg. Het wordt een kunstwerk en het zal de veiligheid ten goede komen.

Wat veel mensen niet weten is dat deze werken worden uitgevoerd door het Gewest Vlaanderen. De Gemeente noch de provincie hebben daar weinig mee te maken. En al zeker financieel niet. Neen: Vlaanderen heeft DE WERKVENNOOTSCHAP opgericht in 2016 als NV van publiek recht. De bedoeling is om grote infrastructuurwerkente verzelfstandigen. Door deze werken buiten de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement te houden kon men “gemakkelijker werken” .De Werkvennootschap ontwerpt, vraagt de vergunningen aan en brengt alle expertise samen om dergelijke grote werken te faciliteren. Geen wonder dat sommige politieke partijen en zelfs het Rekenhof niet helemaal gelukkig waren met deze gang van zaken: transparantie en democratisch toezicht zouden eronder lijden.De Vlaamse Regering weerlegt deze kritiek.  DE WERKVENNOOTSCHAP heeft een Raad van Bestuur aangeduid door de Vlaamse Regering (er zit dus ook een regeringscommissaris in de Raad) en een operationeel team voor de dagelijkse werking. Ze is actief in gans het Vlaamse Gewest (momenteel Groenendaal, Ronse, Gent, Limburg, en ook de opwaardering van de kern in Jezus-Eik).

De Werkvennootschap beschikte in 2021 over een jaarbudget van meer dan 200 miljoen euro . Het Kapitaal bedraagt 45 miljoen euro. Deze gelden gaan vooral naar studie en begeleiding van de projecten. De kost van de echte werken worden gedragen door de begroting van Vlaanderen. Dus uiteindelijk draagt elke Vlaming via de belastingen deze grote kosten. Toch goed om weten.

[Een bijdrage van Marcel Baeten]