Lars De Laet Onderzoeker aan de VUB

Bijzondere beroepen

Deze maand ging ik op bezoek bij Professor Lars De Laet. Lars is Hoeilander sinds 2008. De liefde en de nabijheid van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) brachten hem naar hier. Met zijn vrouw Romy Demol, (dochter van Jos Demol), zoontje Yano en dochtertje Nena vestigde hij zich in de Kasteelstraat waar hij na bijzonder drukke dagen de nodige rust vindt.


In de humaniora volgde hij de richting Wetenschappen-Wiskunde en het is in die periode dat hij de liefde voor wetenschappen en wiskunde ontdekte. Vooral de vakken fysica en wiskunde kregen zijn bijzondere aandacht. De ontdekking dat men met wiskundige formules, die eerder abstract leken, ook heel wat concrete dingen kon realiseren waren voor hem een openbaring.


Na de humaniora trok Lars naar de VUB waar hij studies Burgerlijk Ingenieur-Architect aanvatte. Deze studie, die zowat 40 jaar geleden werd opgestart is vrij uniek en krijgt dan ook veel aandacht vanuit de hele internationale wetenschappelijke wereld. Nochtans wordt die studie bij ons gegeven in Brussel, Leuven en Gent, maar internationaal is er een zeer beperkt aanbod. Het interessante is de synergie tussen Ingenieurskunde en Architectuur. Dankzij deze combinatie kan iemand de berekeningen maken voor de creatie van een gebouw of constructie maar eveneens de nodige plannen tekenen die dan leiden naar de effectieve bouw. Het werd Lars zijn keuze omdat je met deze studie zeer creatief te werk kunt gaan voor het creëren van constructies en gebouwen.


Nadat de studie was voltooid besloot hij om een doctoraat te behalen. Dat gebeurde tussen 2006 en 2011 en dankzij een studiebeurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Na zijn doctoraat bleef Lars nog 2 jaar onderzoeker en startte hij met lesgeven. Ondertussen was de aantrekkingskracht van de academische wereld met de nadruk op innovatie en onderzoek zo sterk dat hij besloot om te kiezen voor een carrière aan de Universiteit.


In 2013, op 30-jarige leeftijd en na een vrij zware selectie tussen kandidaten uit het binnen- en buitenland werd hij weerhouden en kon hij aan de slag als volwaardige prof. De kerntaken van een professor zijn onderwijs, onderzoek en diensten aan derden (vooral samenwerken met bedrijven en overheid). Naast die kerntaken zijn er nog vele bijkomende taken die de vorser voor vele uitdagingen plaatst. We denken vooral aan publicaties in de gespecialiseerde tijdschriften, aanvragen van toelagen, lezingen, lectuur van de vele wetenschappelijke vakbladen, bijwonen van congressen in binnen- en buitenland en samenwerking met de bedrijfswereld en ingenieursbureaus.


Maar er is uiteraard ook het luik onderwijs. Als prof geeft Lars les aan de VUB en ULB, in het Engels waardoor internationale (Erasmus)studenten zijn vakken kunnen volgen. Hij leert de studenten in de eerste jaren tekenen met de computer, en onderwijst in de hogere jaren het ontwerpen en berekenen (dimensioneren) van constructies zoals bruggen, daken van voetbalstadions en dergelijke.


Als onderzoeker is Lars, samen met zijn team, bezig met het zoeken naar hoe we kunnen bouwen met minder grondstoffen, door zuiniger te bouwen of door biologische materialen te gebruiken. Een mooi voorbeeld is het winnen van een nieuw materiaal dankzij de kweek van paddenstoelen. Paddenstoelen krijgen namelijk snel wortels die zeer sterk en bindend zijn. Zij maken van de stof waarop ze gekweekt zijn een vaste stof dankzij hun bindende kracht. Zij worden gekweekt op afvalstoffen zoals houtsprokkels of stro en de wortels verstevigen de afvalstoffen zodanig dat ze bruikbaar zijn voor bv. isolatie- of verpakkingsmateriaal zoals isomo. Geen nood, enkel de wortels van de paddenstoel worden gebruikt in dit nieuwe materiaal. De paddenstoel zelf zal je dus niet zien. Later hopen de onderzoekers te komen tot een resultaat dat toelaat om met dergelijke materialen echte constructies te creëren.
Het is duidelijk dat een universiteitsprof een zeer gevarieerd en intens leven leidt, maar de gedrevenheid waarmee Lars over zijn taken praat laat vermoeden dat hij op zijn studenten en medewerkers een zeer boeiende en leerrijke indruk laat.

[Een bijdrage van Stefaan De Rudder]