Leven en liefde in tijden van Corona III. Jaarwisseling en Hof ten Doenberghe

2021 een nieuw jaar, dat we weliswaar gemaskerd moeten inzetten, heeft zijn intrede gemaakt. Na het bizarre 2020 waarin we met zijn allen nieuwe manieren bedenken moesten om met elkaar in contact te komen en te blijven, wordt ook nu de mogelijkheid op echt knuffelen en communiceren in groepsverband steeds verder voor ons uitgeschoven.

In december hoorden we reeds de woorden ‘derde golf in het voorjaar’ vallen en woordenloos wordt het ministerieel besluit omtrent de eerder genomen corona maatregelen verlengd tot één maart. Er zijn wellicht gegronde redenen om dit te doen, dat wil ik niet in twijfel trekken. Maar in tijden van corona – vermoeidheid en een toenemend spel van informatie en tegen-informatie, is openheid vanwege al onze beleidsmakers een eerste vereiste. Ook blijft omzichtigheid en voorzichtigheid nodig. Met de voortschrijdende kennis omtrent het coronavirus groeit ook het inzicht dat veel nog niet geweten is en dat het virus zelf geen statisch gegeven is. Misschien is dat ook een les voor ons allemaal dat kennis is iets dat voortschrijdt en nooit definitief is. Het is op het wankel raakpunt van wat enerzijds reeds geweten is en anderzijds nog onbekend is, dat beleidsmaatregelen omtrent gezondheidspolitiek genomen worden. Uiteraard is dit geen sinecure en pas na lange tijd zal blijken welke beleidsmaatregelen al dan niet gepast waren.

Ook ik was verrast door de strengere maatregelen voor de eindejaarsfeesten maar probeerde ze te kaderen. Groot was mijn opluchting toen ik las dat onze burgemeester meteen afstand nam van het voorstel dat door sommigen burgervaders geopperd werd om tijdens de feestdagen drones in te zetten. Deze moesten dan vanuit de lucht de overtreders van de maatregelen opsporen. Voorstel dat uiteraard ook vanuit de wet omtrent de bescherming van de privacy tegenkanting kreeg.

Verder positief punt is dat in samenwerking met de CRA (coördinerend  Raadgevend Arts) van het WZC, de directie, de verantwoordelijke van de bewonerszorg, en alle personeelsleden van Hof ten Doenberghe op 13/01/21 een foutloos parcours gereden werd mbt de eerste inenting van alle bewoners, ook deze van de assistentiewoningen. Door de definitieve herstelling van een lift ( reeds lang voordien gepland en aangekondigd) moest de organisatie voor het inenten van de bewoners van de assistentiewoningen, enigszins aangepast worden. Maar ook dat verliep vlekkeloos. De volgende dag kwam de maatschappelijke assistente checken of niemand problemen vertoonde die gelinkt zouden kunnen zijn  aan de inenting. Sommigen van de bewoners  hoopten wel dat ze nu al vrijgesteld zouden zijn van het dragen van een masker buiten hun flat, op dat punt moeten ze nog wat geduld hebben en is er misschien wel wat bijkomende informatie nodig  op 3/02/21 als de tweede inenting spuit gegeven wordt. 

[Een bijdrage van Mieke (Marie-J) Maerten – 17/01/2021]