Nog even volhouden, Hoeilaart!

Het moet gezegd.  Belgie doet het niet goed in de internationale statistieken ivm Covid-19,  We zitten in de top drie van meest besmette landen.  Alleen de Tsjechische Republiek en ministaatje Andorra moeten we laten voorgaan.  Let vooral op het aantal besmettingen per 100.000 inwoners: 586 op 20 oktober. Onze buurlanden doen het iets beter, maar toch niet zoveel beter, behalve Duitsland dan dat het heel goed doet.  Stilaan groeit het besef dat we in het oog van de storm terecht gekomen zijn.  Mensen vragen zich af met wat het te maken heeft.  Zijn wij Belgen te laks, schiet de overheid te kort, lijden we aan tunnelvisie. Of zijn we slecht in het afwegen van risico’s? We zijn een dichtbevolkt gebied, dat klopt. Een complex land ook met heel wat verdeelde en verstrengelde bevoegdheden. Onze bevolking is divers. Bepaalde gemeenschappen in dit land leven zelfs in volstrekt isolement en blijven daarom onbereikbaar voor de mededelingen van de overheden en experten?  Misschien is er niet een duidelijk aanwijsbare reden, maar is er een veelvoud aan factoren waarvan de combinatie nefast is en maakt dat wij telkens te traag, te zwak en te stram reageren op de pandemie. Kortom, het ontbreekt ons aan een corona strategie!

Coronabesmettingen op 20 oktober 2020 (bron: NYT 21/10/20T
Coronabesmettingen op 20 oktober 2020 (bron: NYT 21/10/20T

En toch zag de situatie van een paar weken terug er hoopgevend uit.  Een nieuw cabinet met volheid van bevoegdheden trad aan.  Een nieuwe communicatiestijl brak met het verleden.  Velen onder ons hoopten dat we een nieuw weg waren ingeslagen die de neerwaartse spiraal zou doorbreken.  Helaas kwam er dan een opflakkering van de pandemie in Brussel en Wallonië.  Helaas blijkt nu ook dat de labo’s de toevloed aan testen niet aankunnen, omdat men nagelaten heeft nieuwe labo’s te creëren.  En nogmaals helaas vernemen we dat we nog nergens staan op het vlak van het brononderzoek.  En dat brononderzoek nu niet meer echt kan, omdat de aantallen te groot zijn. Je zou denken dat men zich al van bij het begin van Covid-19 zou focussen op de weg die de besmetting volgt, om dan na langdurig en zorgvuldig onderzoek een betere kijk te hebben op de manier waarop het virus zich verspreidt.  Nee, helaas.  We zijn er nu pas mee begonnen. Gebrek aan een Corona strategie dus en aan een duidelijke visie.

Corona kaart Sciensano Epidemiologische situatie 22/10/2020
Corona kaart Sciensano Epidemiologische situatie 22/10/2020

Ondanks de verkeerde inschattingen, de weifelende communicatie en de stroeve samenwerking van beleidsmensen en virologen, blijft het oprukken van het virus vooral afhankelijk van het gedrag van iedere burger, van ons allemaal dus.  Het ontbreken van een beleidsvisie pleit ons niet vrij van onze verantwoordelijkheid. En er is maar een weg die ons wegleidt uit deze pandemie: die van het strikt opvolgen van de regels.  En die berusten uiteindelijk op een heel eenvoudig principe dat iedereen met een gezonde dosis boerenverstand kan snappen.  Het virus breidt zich uit daar waar mensen samenzijn.  Het beperken van die menselijke interactie is dan ook de sleutel, en al andere regels zijn hiervan afgeleid.  Hoe jammer we het ook vinden dat cafe’s en restaurants dicht moeten, dit is een noodzakelijke maatregel, want hij beperkt die interactie.  Het is jammer dat het nu maar pas tot sommigen doordringt dat we mekaars leven op het spel zetten indien we de regels aan onze laars lappen.  Hopen nu maar dat iedereen wat burgerzin kan opbrengen, zodat we in de tweede helft van december uitzicht hebben op versoepeling en wat kunnen genieten van het warmste feest van het jaar. Ik wens het iedereen toe!

Ook Vlaams-Brabant en de Rand komen niet goed uit de statistieken.  Toch nog een kleine troost.  Als je de kaart van Corona besmettingen van Sciensano bekijkt, dan valt net onder Brussel een klein vlekje op in een lichtere kleur dan die van de omliggende gemeenten.  Dat vlekje is Hoeilaart.  We zitten dus in het midden van een heel besmet gebied, maar doen het toch iets beter dan de buurgemeenten.  Dit is hoopvol.  Hoeilanders, volhouden! Als we met z’n allen een inspanning doen, kunnen we dit aan!

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]