Klavar muzikanten opnieuw verenigd!

Beste KLAVAR muzikanten !

Enkele herinneringsfoto’s op de website “Ik ben van Hoeilaart” heeft een vijftal voormalige muzikanten van het Klavar orkest verenigd.

Ze zouden graag een kleine dinner-party organiseren om de oud-leerlingen/muzikanten van de volksmuziekschool bijeen te brengen voor een gezellige avond vol anecdotes en herinneringen aan de lessen en shows dooreen de jaren dat de muziekschool bestond in Hoeilaart.

Het gaat ook een eerbetoon worden aan Mr Limme, Léa Gournon, “Monke” Mat,  Luc DeCnop en vele anderen. De dinner-party zal plaats vinden op vrijdag 26 juni 2020 vanaf 18uur in de Cafetaria van het Felix Sohie Centrum in Hoeilaart.

Graag nodigen ze u uit om uw interesse te laten weten voor 31 maart per e-mail, sms of telefoon aan het organiserend comité.

Meer details zullen dan later volgen.
Hopend op talrijke positieve reacties om dit project te doen slagen !
Namens het comité : Anny, Jenny, Josiane, Jean-Pierre en Ghislain

Contact gegevens :
Anny Mariën – 0472/37 96 32
Jenny.marien1@telenet.be – 0475/22 90 72
jpmuyldermans@skynet.be 
Ghislain.dewolf@telenet.be – 0477/29 34 76

Korte geschiedenis van de Klavar muziekschool

Marcel Limme (1912-1977), de Hoeilaartse onderwijzer, behaalde zijn
diploma in 1931 en was tevens een zeer begaafd musicus. Heel wat
jongens en meisjes kregen vóór 1940 privé-muziekonderricht van hem.
Omdat de meeste leerlingen vlug een instrument wilden bespelen – de
studie van de klassieke notenleer was hiervoor een rem – vond Marcel een
oplossing in de revolutionaire methode, Klavarskribo, die in Nederland
door Cornelis Pot (1885-1977) bedacht was.

De grote belangstelling van de Hoeilanders voor de eenvoudige
muziekmethode en de nood aan ruimte werd aangekaart bij burgemeester Dr. Frans Vandervaeren (1890-1975). Omdat deze laatste enerzijds zeer muziekminnend was bracht hij veel begrip op voor de problematiek en anderzijds omdat gezamenlijk musiceren één van de weinige aangename bezigheden was in de oorlogstijd, stelde hij zelf aan het college en de gemeenteraad voor om een eigen volksmuziekschool op te richten. Op 29-12-1942 was de kogel door de kerk: KLAVAR was geboren; Marcel Limme werd aangesteld als bestuurder.

Op 12-1-1943, benoemde het Schepencollege de eerste 5 leraars: Marcel Limme, Paul Wauters, Jan Meysmans, Joris Willaert en Eugeen Thaelemans; later volgden Raymond Mat, Lea Gournon, Huguette De Brabanter, Luc De Cnop en Josiane Debecker. Op de lijst der verwezenlijkingen van Klavar staat, naast de jaarlijkse feestavonden, ook de muzikale omlijstingen van druivenfeesten, bal(s) van de burgemeester, 21-juli-vieringen, gastoptredens in diverse steden tot zelfs in het Nederlandse Haarlem. De optredens op radio en televisie mogen als hoogtepunten beschouwd worden.

In januari 1962 hield Marcel het voor bekeken. Kortstondig werd hij als bestuurder opgevolgd door Raymond Mat. De fakkel werd daarna overgenomen door Luc De Cnop. De school leefde verder doch de naoorlogse tijdsgeest evolueerde naar een losser verenigingsleven waarin het zelfmusiceren minder en minder aansprak.

In 1971 bestendigden de oud-leerlingen hun jarenlage vriendschapsband in de “Oudleerlingenbond Volksmuziekschool”. Het allereerste bestuur bestond uit Marcel Limme (erevoorzitter), Roger Stas (voorzitter), Marie-Louise Decat, Valentine Platton en Jacqueline Brenart, Luc De Cnop, Jan Derom, Roger Godsdeel, Georges Heris, Willy Jacobs, Robert Taymans en Willy Van Keer als leden.`

De gemeenteraad schafte in 1978 de Volksmuziekschool af. Klavar bleef als zelfstandige vereniging bestaan. Het bestuur bestond uit Robert Taymans (voorzitter), Anny Mariën, Roger Vanderlinden, Leopold Merst, Luc De Cnop, Guy Joly en Victor Alsteens. Volgens de annalen waren de lesgevers vanaf 1979: De Brabanter (Juffr.), Luc De Cnop, Guido Geysens, Jos Goossens en Jos Taymans.

Zoals alle Hoeilaartse cultuurverenigingen kon ze vanaf dan genieten van gemeentelijke subsidies voor haar werking. De muzikanten van het inmiddels ontstane Klavar-Combo bleven verder de partituren in Klavarskribo gebruiken. Regelmatig luisterden ze bals en fuiven op.

[Een bijdrage van Ghislain Dewolf]