Vier generaties zorgzame inzet voor Hoeilaart

Bij de start van het nieuwe jaar en in deze moeilijke en soms onverschillige tijden, mag er best wel eens onvervalst goed nieuws van eigen bodem onder de aandacht worden gebracht.Zo vierde de Hoeilaartse Marie Louise Craps, in het bijzijn van haar hele familie haar 80e verjaardag. Alsof deze heuglijke gebeurtenis niet volstond, werd haar “dubbel viergeslacht” ook geëerd. Viergeslachten komen de laatste tijd wel vaker voor, maar het is toch redelijk uitzonderlijk dat het laatste takje van de stamboom, 2 twijgjes bevat.

Deze 4 sterke vrouwen bundelen in totaal 80 jaar van onverdroten inzet voor Hoeilaart. Als echtgenote van Hubert Vandenput was Marie Louise jaren de stille en actieve medewerkster op de evenementen van SERCO, de ontvangsten van bussen toeristen in Hoeilaart, de eetfestijnen van vzw Ijsedal of als vrijwilligster in woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. Als echte mama en oma staat zij nog iedere dag klaar voor haar 3 kinderen en schoonkinderen, haar 7 kleinkinderen en sinds 2,5 jaar dus ook voor haar 2 achterkleinkinderen. Redenen genoeg dus om deze feestelijke gebeurtenissen niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Dochter Christine Vandenput, begon haar carrière als “verpleegster van het Wit-Gele Kruis”. Jaren verzorgde ze Hoeilaartse zieken en ouderen en steeds met de glimlach. Dat zorgen voor ouderen en zieken in haar bloed zit, werd duidelijk toen ze in het jaar 2000 schepen werd van Onderwijs, Volksgezondheid en Sociale Zaken. In die hoedanigheid richtte ze de Hoeilaartse seniorenraad op (inclusief de computerlessen voor senioren). Ook na haar politieke loopbaan zorgt ze nog iedere dag voor jongeren die het moeilijk hebben in onze hoofdstad als verpleegkundige bij het CLB (vroeger het “medisch schooltoezicht”).

Kleindochter Liesbeth Kubben, zette haar eerste stapjes in het Hoeilaartse engagement als leidster van de Chiro, die grootvader en peter Hubert Vandenput mee had helpen stichten. Dat haar peter nog voor inspiratie zorgde, werd duidelijk toen ze, in zijn voetsporen, haar studies aanvatte voor de lerarenopleiding. Als lerares in het Brusselse zorgde ze als zorgjuf en juf in de eerste 3 leerjaren, dat kinderen een grondige basis krijgen voor hun verder opleiding, met steeds een oog voor de zwakkeren. Toen ze recent zelf mama werd, werd duidelijk dat ze de waarden die ze van de 2 generaties vrouwen voor haar leerde, zonder twijfelen doorgeeft aan haar 2 dochtertjes Marthe en Lucie Smets.

Je merkt nu al aan achterkleindochters Marthe en Lucie dat ze dezelfde sociale bewogenheid en vriendelijkheid genetisch hebben meegekregen. Zo is Marthe al lid van turnclub “De Gympies” en geniet ze ervan om mama, mammie en oma te helpen in de keuken. De toekomst ziet er veelbelovend uit.

Toen ik dit artikel begon te schrijven, wist ik niet dat ik zou uitkomen bij een soort eerbetoon. Toegegeven, als kleinzoon, zoon, broer en nonkel, kan ik als schrijver niet echt objectief zijn. Echter, is dit artikel niet enkel een eerbetoon aan deze 5 bijzondere vrouwen, maar ik ben er zeker van dat heel wat Hoeilaartse vrouwen zich in deze levens zullen (h)erkennen. Ik dank hen dan ook allemaal oprecht om van dit dorp een fantastische en zorgzame gemeenschap te maken. En als het dan toch nog even mag, zeg ik met fierheid proficiat aan mijn oma Marie Louise voor haar 80 jaar en haar 4 generaties van zorgzame inzet!

[Een bijdrage van Frederic Kubben]