Adviseren loont: busje komt zo…

Vorige maand ging ik te voet door onze mooie gemeente en maakte er een herinneringswandeling van. Deze maand herondekte ik Hoeilaart anders, met de in gebruik genomen WIJKBUS.

Al een heel aantal jaren heeft Seniorenraad 55+ Hoeilaart als belangrijkste taak advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Schepenen in verband met seniorenbeleid.  Daarom heet onze organisatie ook Seniorenraad.  De Seniorenraad adviseert het College in materies die ons allemaal aangaan, want we worden allen 55-plus, en we hebben allen ouders of grootouders met specifieke behoeften.  

Sinds ik seniorenraadslid werd in het voorjaar 2005 werk ik mee met het adviseren van het gemeentebeleid om Hoeilaart leeftijdsvriendelijk te maken en in het bijzonder rond mobiliteit. Een van de dossiers waarvoor we ons al sinds jaren inzetten is de opstart van een wijkbus tijdens een proefperiode.  We formuleerden ons formeel advies in februari 2016.  We kregen een antwoord van het College op 20 juli 2016.

In 1998 reeds sloot het gemeentebestuur een overeenkomst met de busmaatschappij De Lijn waardoor men zich binnen de gemeentegrenzen van Hoeilaart gratis met de bus kan verplaatsen.

In het rapport “’Behoefteonderzoek 2005” werd “mobiliteit” van en naar Hoeilaart onder de loep genomen.

De Seniorenraad maakte een werkpunt van mobiliteit in alle wijken van ons heuvelachtige dorp en schreef in zijn “Memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012”:

Mobiliteit op maat van de oudere. Het beleid moet verder de Minder-mobiele Centrale in de schoot van het OCMW steunen, uitbreiden en promoten.

Door de grote verspreiding van de verschillende wijken in de gemeente hebben een aantal niet zo fitte mensen een probleem om boodschappen te halen in de dorpskern of deel te nemen aan het verenigingsleven. Een kleine ringbus die de verschillende wijken die niet bediend worden door de bussen van De Lijn – en die het WoonZorg Centrum aandoet – zou velen terug integreren in het normale dorpsleven.

Onderhandelingen met De Lijn bleven vruchteloos en in het Memorandum van 2018 werd nogmaals de nadruk gelegd op mobiliteit in alle wijken.

Dank zij de blijvende inzet van de Seniorenraad is de wijkbus eindelijk werkelijkheid  geworden.  Het proefproject is op vrijdag 18 oktober 2019 van start gegaan.  Iedere inwoner kreeg intussen een duidelijke en overzichtelijke folder in de bus.

De eerste rijdag van de wijkbus was ik er als de kippen bij om de vier uitgestippelde lussen mee te rijden van 10.30 tot 11:22, ’t Roth, Welriekende, Wijk Hoog Hoeilaart en Wijk West Hoeilaart.

De eerste gebruikers waren alvast zeer tevreden, gratis vervoer, geen parkeerproblemen, minder verkeersoverlast op de drukke vrijdagsmarkt en, niet te verwaarlozen, samen in de wijkbus brengt mensen bij elkaar!

Alle 55-plussers samen op de wijkbus voor een geslaagd proefproject en binnen enkele maanden een definitief project op maat van ALLE HOEILANDERS.

We volgen dit dossier op en zullen naar de toekomst toe verslag uitbrengen over dit proefproject op deze website en Facebook pagina.

Onze taak als Adviesraad is geen sinecure, maar ze leidt af en toe naar concrete verwezenlijkingen. Zin om met mij en de zilveren generatie op pad te gaan in een leeftijdsvriendelijk Hoeilaart? Het seniorenbeleid mee te bepalen?

Geef ‘n seintje op seniorenraad@hoeilaart.be. SAMEN starten we een zinvol traject op jouw maat. SAMEN STAAN MENSEN STERK.

[Een bijdrage van Gilberte Marchand]