Voor wanneer een veilig Gemeenteplein?

Toegegeven, het centrum van Hoeilaart is de afgelopen jaar heel wat veranderd, ten goede welteverstaan. Het Gemeenteplein is nu een aangenaam plein met brede terrassen, waar er plaats is voor grote en kleine evenementen. Denk maar aan de wekelijkse vrijdagmarkt, maar ook aan de grotere gebeurtenissen, zoals het druivenfestival of de wereldcup voetbal. De esthetische opwaardering van het centrum komt dan ook ten goede van alle inwoners. Ondernemers zien het meer zitten om te investeren, en consumenten vinden meer hun gading in het verruimde aanbod. Dus iedereen content. Of niet?

Het is jammer dat het verkeersprobleem niet tegelijk met de esthetische upgrade is aangepakt. Want laten we wel wezen: het verkeer raast nog altijd door het centrum van Hoeilaart, en de auto blijft hier absoluut heer en meester. Een heel aantal verkeersstromen lopen via het Gemeenteplein. De maximumsnelheid is er beperkt tot 30km/uur, maar daar storen weinige automobilisten zich aan. Heel wat mensen begrijpen ook niet de betekenis van de zone dertig. Zo zijn er heel wat die denken dat die regel alleen van toepassing is (of zou moeten zijn) op dagen/uren dat er kinderen naar school gaan. Ze passen met andere woorden het verkeersreglement aan hun eigen behoeften aan. Anderen stoppen niet graag voor voetgangers. Zwakke weggebruikers worden door autobestuurders vaak gezien als een belemmering op weg naar het werk of de volgende klant. Er is trouwens steeds meer autoverkeer in het centrum, onder meer omwille van de pakjesdiensten. Ook het groeiende aantal fietsers en gebruikers van pedelecs en steps draagt bij tot een drukker centrum van Hoeilaart.

De zwakke weggebruikers van Hoeilaart blijven achter met een onveilig gevoel en veel vraagtekens. Vooral kinderen en senioren voelen zich kwetsbaar in dit tumult. Gewoon al de straat oversteken kan gevaarlijk zijn. Trouwens waar steek je over? Op sommige plaatsen is er een zebrapad, op andere niet. Wat betekent dit? Moet je echt helemaal tot ginds om over te steken. Of kan je overal oversteken? Waarom is het dan niet duidelijker bewegwijzerd?

In ons memorandum waarin we onze prioriteiten vastlegden voor de komende legislatuur drong de Seniorenraad erop aan “het Gemeenteplein autoluw te maken en duidelijk te kiezen voor een zone met voorrang voor de zwakke weggebruiker. “ We schreven ook dat “het sluitstuk van een verkeersveilig centrum het effectief afdwingen [is] van de snelheidsbeperking van 30km/uur via frequente politiecontroles.” Nu het stof is gaan liggen op het Gemeenteplein en de bewoners zich hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe infrastructuur blijft het een pijnpunt dat vooral zwakke weggebruikers zich niet veilig kunnen verplaatsen. We vragen daarom twee maatregelen die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd: meer duidelijkheid in de weginfrastructuur, en verscherpte politiecontroles. Op langere termijn moet ook worden nagedacht hoe de verkeersstromen beter kunnen worden geregeld. Moet alle verkeer werkelijk via het Gemeenteplein?

Natuurlijk is Hoeilaart niet de enige gemeente die kampt met drukker verkeer. Bijna heel het land krijgt te maken net intensere verkeersstromen. Anderzijds pikken mensen het ook niet langer dat gevaarlijke toestanden blijven bestaan. Buurtcomités schieten als paddestoelen uit de grond en nieuwe initiatieven zoals Telraam verhogen de controle van de gewone burger op de beleidsverantwoordelijken. En het is niet langer nattevingerwerk. Met objectieve meetgegevens kunnen ze de lokale besturen met hun neus op de feiten drukken en veiliger verkeer afdwingen. Tijdens de volgende maanden zal blijken of dergelijke initiatieven ook bij ons hun nut bewijzen. Seniorenraad 55+ Hoeilaart heeft alleszins belangstelling voor dit project. Wie sluit zich bij ons aan?

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]