Oef! Het mag ook wat minder

Goed nieuws voor al wie niet zo sportief is aangelegd, of gewoon geen zin heeft om zijn leefgewoonten te wijzigen.  Sinds jaar en dag raadt men 55-plussers aan om meer te bewegen.  De laatste jaren is men daar zelfs wat specifieker in geworden.  Het blijft niet bij een algemene aanbeveling, zoiets als “ouderen moeten meer bewegen, want zo blijven ze langer gezond.”  De goede raad van welmenende leden van de gemeenschap gaat een stap verder: “Jogging is goed voor je.”  Of nog: “Iedereen kan toch wel wat yoga aan”.  Voor heel wat oudere mensen heeft die goed bedoelde raad iets beklemmends.  Het is net alsof je je eigen aftakeling tegemoet loopt indien je die raad niet opvolgt en je je niet waagt aan een of andere intensieve sportbeoefening.  Daar komt nu allemaal verandering in.

Studies uitgevoerd in Noorwegen bij 36.000 senioren tonen aan dat wat meer activiteit, lichte activiteit zowel als meer intensieve, je voor een vroege dood behoedt.  Gewoon wat kuieren, wat licht tuinwerk, of een andere activiteit die maakt dat je minder blijft stilzitten, komt ten goede van de gezondheid van oudere mensen.  Zelfs een beperkte toename van activiteiten in het huishouden, zoals de vaat wassen of wat onkruid wieden in de voortuin, is al genoeg om je levenskansen te vergroten. 

Het is vooral het lange tijd stilzitten dat wordt geassocieerd met verhoogd risico op hartziekten en een vroegere dood.  Verandering brengen in een eerder sedentair patroon is al genoeg om het verschil te maken, zo blijkt nu uit de studie van het Noors Instituut van Sportwetenschappen.  Het blijft nuttig om ook echt aan (intensieve) sport te doen.  Bij een licht activiteit moet je langer bezig zijn om hetzelfde resultaat te behalen als bij een intense sportbeoefening.  

In de Noorse studie werden 36.000 mensen van boven de 63 jaar over een periode van vijf tot zes jaar gevolgd.  De hoofdconclusie die men uit te studie kan halen is “ouderen moeten minder lang stilzitten en meer en vaker bewegen.”  Men ging er vroeger altijd vanuit dat men een zo groot mogelijk aantal ouderen moest brengen tot bewegen en sport.  En die theorie blijft overeind.  Maar er was altijd een groep die men niet kon bereiken: mensen die om een of andere reden niet bereid waren aan sport te doen.   Wat nieuw is aan deze Noorse studie is dat nu blijkt dat mensen die helemaal niet aan sport doen toch hun levenskansen en kansen op gezonde levensjaren zien stijgen voor zover ze niet al te lang stilzitten en regelmatig aan lichte lichamelijke activiteiten doen.  

Bron: The Guardian

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]