Week van de Senior 2018 focust op de senior als actieve schakel in de buurt

De week van de senior is een jaarlijks terugkerende campagne om de aandacht te vestigen op de ouderen onder ons. Sinds een paar jaar gaat dit gepaard met een thema. Dit jaar koos de Vlaamse Ouderenraad de senior als actieve schakel in de buurt. Naast de initiatieven die worden genomen ter ondersteuning van de ouder wordende bevolking wil men met deze campagne ook aantonen dat de ouderen zelf nog een actieve rol kunnen spelen in hun omgeving en zich inzetten voor zwakkeren: emotionele steun of een klusje, het draagt er allemaal toe bij om van de woonomgeving een hechte buurt te maken.

Dit is een positieve evolutie die af wil van de heersende visie dat senioren de zwakkere, hulpbehoevende partij zou zijn. Natuurlijk is dit wel voor een stuk ook zo. Maar dit is maar een deel van het verhaal. Vele ouderen in 2018 nemen steeds meer hun lot in eigen handen, en zetten zich in voor dat van anderen. Vele ouderen hebben bovendien meer tijd dan economisch actieven, en dat maakt al gauw het verschil. De 55-plusser is anno 2018 vaak een geëngageerd burger, vrijwilliger en onmisbare schakel in het verenigingsleven.

Ook in Hoeilaart is de Week van de Senior passend gevierd. We doen hier een greep uit de talrijke activiteiten:

Familieontbijt voor bewoners en familie in Woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe op 18 november

Een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij bewoners van het rusthuis van hun ontbijt kunnen genieten omringd door familieleden.
Bekijk de foto’s

Jubileumconcert van Nero’s Muzikanten op 17 november

Nero’s Muzikanten brengen ons meteen in een juiste sfeer en zetten zo de Week van de Senior 2018 feestelijk in.
Lees het artikel Nero’s Muzikanten spelen Jubileumconcert op deze website

’t Trefpunt Sohie ‘special’: quiznamiddag op 19 november
Kaarters en Rummikub-spelers houden niet van verandering doch deze quiz werd zeer gesmaakt en voor herhaling vatbaar was de reactie van vele aanwezigen. Een volgende activiteit zou weleens een Bingo namiddag (kunnen) zijn. Sommige senioren zouden elke week willen dansen op de muziek van hun jonge jaren. Onze huis DJ Roland kan als geen ander deze muziek brengen en hij ontpopt zich meer en meer als een ware entertainer met eenvoudige maar gepaste bindteksten en Danny bracht het gezelschap mening maal aan het lachen. Er werd goed meegezongen, de reidans (farandole) kon beter want onverwacht.
Bekijk de foto’s.

Praatcafé Dementie: Ondersteunend communiceren met mensen met dementie op 20 november

We onthouden vooral “Voel met je hoofd en denk met je hart” Liliane Esselens nam ons mee in de leefwereld van personen met dementie. Grote belangstelling voor deze mooi menselijke benadering met veel tips en info rond ondersteunend communiceren”.
Bekijk de foto’s.

Vrij Podium in WZC Hof ten Doenberghe op 21 november

Een spetterende namiddag met een vrij podium. De bewoners zelf, leden van het personeel, kinderen en kleinkinderen zetten hun beste beentje voor.
Bekijk de foto’s
Lees ook een bijdrage van Rein van Gisteren

Infoavond: Mantelzorg op 21 november in WZC Hof ten Doenberghe

Mensen nemen al eeuwen de zorg op voor elkaar. De laatste decennia noemen we dat “mantelzorg”. Aan de hand van getuigenissen wordt een beeld gegeven van wat dat inhoudt en waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning.
Bekijk de foto’s.

Dorpsrestaurant op 22 november

Maandelijks terugkerende activiteit waarbij iedereen die het wil samen kan tafelen met anderen.
Bekijk de foto’s.

Muzikale namiddag op 22 november in WZC Hof ten Doenberghe

Een muzikale ervaring voor alle bewoners van Hof ten Doenberghe met Roland Charleer.
Roland was niet aan zijn proefstuk toe, eerder al bracht hij muzieklezingen op maat van de WZC-residenten en de bewoners van de serviceflats. Hij doet dat met hart en ziel tot grote tevredenheid van de oudsten onder ons en bij gevolg van het personeel. De cafetaria zat eivol en het duurde niet lang of er werd flink meegezongen op de tonen van musicals en operettes en zelfs gedanst op een veel te kleine dansvloer.

Na afloop van deze muzikale namiddag was het alweer tijd voor het avondmaal in Hof ten Doenberghe. De externe gasten uitten hun dankbaarheid voor de gezellige namiddag, voor even vergaten ze hun kwaaltjes en keerden tevreden huiswaarts.
Bekijk de foto’s.

Dex tot de tweede macht op 29 november in GC Felix Sohie

Het orgelpunt van De Week van de Senior  en waardige afsluiter – Cultuur om 14 uur

Barbara Dex bezingt de liefde voor haar vader en blaast zo nieuw leven in zijn liedjes.
Dat het een intimistische muziekvoorstelling wordt die naar de keel grijpt, staat vast!

[Een bijdrage van Gilberte Marchand]