Politieke partijen lijken weinig vertrouwd met inspraak

Je zou denken dat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar, politieke partijen zich heel geïnteresseerd zouden opstellen tegenover belangengroepen zoals de seniorenraad.  Toch moeten we vaststellen dat er bitter weinig reactie komt op ons goedbedoeld memorandum.  Met ons allesomvattend strategisch plan inzake seniorenbeleid hebben we nochtans de prioriteiten van de seniorenbevolking van Hoeilaart naar voren willen schuiven en een aanzet willen geven tot een grondige discussie.  Zo’n gesprek met het middelveld draagt bij aan het democratisch gehalte van de verkiezingen.  Je zou dan ook denken dat politieke partijen het als een opportuniteit beschouwen om tegenover de senioren van Hoeilaart goed te scoren.  Per slot van rekening vertegenwoordigen 55-plussers toch 3.400 stemmen op een totaal van 11.000+. Of op zijn minst zou je verwachten dat partijen aantonen dat zij inderdaad bezig zijn met seniorenbeleid.

 Jammer genoeg blijft de reactie van de politieke partijen voorlopig beperkt tot een paar beleefde e-mails.  Eén enkele uitzondering: Edouard Van Zuylen reageert namens de N-VA.  Hij merkt tevreden op dat er een aantal raakvlakken zijn tussen de visie van de Seniorenad en die van de N-VA.  Hij somt hierbij vier punten van overeenkomst op in verband met een paar grote thema’s zoals openbare ruimtes, woonbeleid, inrichting openbare ruimte, en transparantie en participatie.  Toegegeven, de reactie van N-VA had wat concreter gekund, maar is al bij al een positieve respons, en voorlopig de eenzame uitzondering op de zwijgzame houding van de anderen.  Moeten de politieke partijen van Hoeilaart nog leren omgaan met inspraak?

 Misschien moeten we dan zelf het initiatief nemen en gaan kijken naar wat de partijen in hun programma hebben staan over seniorenbeleid.  Opnieuw komen we van een kale reis terug.  Er staat heel weinig over seniorenbeleid in de respectieve partijprogramma’s.  Misschien lukt het ons toch nog om in de nabije toekomst seniorenbeleid bespreekbaar te maken?  Misschien is er zelfs een partij die de essentie van onze voorstellen wil overnemen?  Dit is een thema dat ons na aan het hart ligt, want het behoort tot onze kerntaak.  We komen hier zeker op terug!