Wat is de Seniorenraad eigenlijk?

De Seniorenraad is geen seniorenvereniging wel een adviserend, coördinerend en stimulerend orgaan dat als erkende woordvoerder van alle Hoeilaartse senioren optreedt. De adviesraad helpt het gemeentelijk beleid en adviseert in de ontwikkeling en uitwerking van een aangepast seniorenbeleid en dit via een degelijk onderbouwd seniorenbeleidsplan. In het begin van elke legislatuur wordt een nieuwe Seniorenraad aangesteld.

Op zondag 14 oktober 2018 gingen we opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en in 2024 is het alweer zover.

Onder het motto “de tijd vliegt snel gebruik hem wel” bleven bewuste senioren aan de slag met verwezenlijkingen die weinig gemeenten hen tot op heden nadoen.

Onze wekelijkse bijeenkomsten voor en door senioren in Trefpunt Sohie (cafetaria GC Felix Sohie, voorheen in het Parkpaviljoen) (www.hoeilaart/trefpuntsohie.be), ons project tegen eenzaamheid

Ons maandelijkse ComputerSpreekUur voor en door senioren, sinds februari 2008 een voltreffer en en blijver (www.hoeilaart/computerspreekuur.be), aangevuld dankzij De Bib door de Digidokter

Cultuur om 14 uur i.s.m. de Dienst Vrije Tijd. Onze trouwe vrijwilligers verzekeren er de bardienst vóór, tijdens de pauze en na optredens, lezingen, dansnamiddagen

Onze jaarlijkse “Week van de senior” voor en door senioren in van 2010 tem 2019, i.s.m. de Dienst Vrije Tijd, Femma, Mozaïek_Praatcafé_Dementie_Druivenstreek, Samana en de WZS daarbij gesteund door de Vlaamse Ouderenraad (www.vlaamseouderenraad.be)

Sinds jaar en dag zetelt de Seniorenraad 55+ Hoeilaart in het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie, regio Leuven, waar voorzitters van ouderenadviesraden ervaringen delen, lezingen en studiedagen bijwonen, e.a.

In het Interradenoverleg vinden alle Hoeilaartse adviesraden elkaar, leren ze elkaar beter kennen en ontdekken ze hun vele raakvlakken waaraan samen wordt gewerkt (cfr. Doendersbudget)

Ook in de Mobiliteitsraad bezet onze Seniorenraad een zitje, voornamelijk om er de zwakke weggebruikers te vertegenwoordigen

Geduld is een schone deugd, na jaren ijveren slaagde onze raad erin de gemeenten Overijse en Hoeilaart te overtuigen om vorig najaar rouwpraatgroepen “Verder na verlies” te organiseren en dit jaar opnieuw, op 13 oktober kan je naar een nieuwe gratis sessie (mail naar welzijn@hoeilaart.be)

Mozaïek_Praatcafé_Dementie_Druivenstreek, meer dan ooit zetten wij onze samenwerking sinds maart 2013 verder met onze buurgemeenten Overijse en Tervuren 

Onze eigen website voor en door senioren www.seniorenhoeilaart.be sinds 23.03.18

[Een bijdrage van Gilberte Marchand]