Te warm, te koud, te droog, te nat…

Toeval of niet, maar ik dacht dit artikel te publiceren, maar nu past het als vervolg op de bijdrage van Mieke Maerten in de nieuwsbrief van juli met als titel “Het Wassende Water “.

En de vraag is: wat gebeurt er toch met ons klimaat?

Ik ben zeker geen klimatoloog, of expert in het onderwerp , maar een korte uitleg is hier op zijn plaats.
Het wordt steeds warmer, maar ook plotse regen met veel waterellende overvalt ons, kijk maar naar de laatste 3 weken en ook in China en andere continenten

Maar waarom ? Kunnen we er iets aandoen? En hoe?

Het waarom is zeker, maar het is ook geen nieuw fenomeen, wel dat het nu veel sneller gaat.
De oorzaak nu en boosdoener van al deze ellende is de toename van het broeikasgas CO2.
Dit gas, alsook methaan, lachgas, waterdamp enz komen in de natuur voor door natuurlijke processen en zijn nuttig voor alle leven op aarde.Inderdaad, als de aarde niet zou bedekt worden door een CO2 -deken, zou de temperatuur hier ongeveer -18°C zijn.

Nu met dat CO2-deken hebben we een gemiddelde wereldtemperatuur van +15°C.
Maar zoals een van onze Belgische politiekers zei “trop is te veel en te veel is trop”.
Dat té veel is begonnen rond 1750, de grote start van de industriële revolutie, sindsdien is het CO2 gehalte gestegen met 40%, en voornamelijk door toedoen van de mens, t.t.z. ongeveer 10 miljard ton CO2 per jaar, vooral door verbranding van fossiele brandstof (steenkool-olie-gas).

Door deze CO2-toename wordt het dan ook warmer, is er een grotere verdamping, zijn er meer grote regenbuien, door deze opwarming smelt ook meer ijs van de poolkappen, wat dan ook de zeespiegel doet toenemen. Door de opwarming hebben we ook veel meer bosbranden welke op hun beurt CO2 vrijgeven. Meer en meer bossen worden gekapt ( Amazonewoud) waardoor er minder groen is voor de opname van de CO2. Zo te zien ziet het er niet rooskleurig uit als we zo verder doen.

Kunnen we er iets aandoen?

Ja, maar de inspanningen zullen zowel materieel als financieel niet eenvoudig zijn, we moeten absoluut minder fossiele brandstof verbranden voor onze energie en industrie, en overstappen naar andere bronnen zoals windenergie, zonnepanelen, geothermische centrales, waterkracht centrales enz, waarmee we een omschakeling maken naar elektriciteit als energiebron, maar dit is wel een proces van lange duur. Maar is deze opwarming een nieuw fenomeen ? Ja en Neen.

Ja, door inbreng van de mens, t.t.z. verhoging van het CO2.

Neen, sinds het bestaan van de aarde zijn er verschillende opwarmingen geweest, gevolgd door een afkoeling, of kleine ijstijd, bv 500 miljoen jaar geleden hadden we een aardtemperatuur van +35°C, hadden de zeëen aan Noord- en Zuidpool temperaturen rond de +30°C en hadden we geen ijs, maar wel palmbomen op de Noordpool, onderstaande grafiek toont ons de temperatuurevolutie op aarde vanaf 500 miljoen jaar geleden tot nu.

Gemiddelde aardtemperatuur
Gemiddelde aardtemperatuur

Men mag ook spreken van een cyclus in de temperatuur, t.t.z. iedere 100.000 jaar is er een opwarming en een ijstijd omwille van verschillende natuurfenomenen, en dat geeft ons een schommeling van -4°C tot +4°C ten opzichte van de gewone temperatuur.

Temperatuurcyclus
Temperatuurcyclus


Eén van die natuur fenomenen is dat bij een opwarming ook een koude periode kan aanbreken , hoe kan dat ?????

Op aarde hebben we de warme golfstroom, daardoor stroomt er warm zout water van de Golf van Mexico, naar het hoge noorden, daar koelt het af, en omdat het zoutwater zwaarder is, zakt het naar de bodem van de zee, onder het zoete water van de gletsjers, en keert terug naar het zuiden, dit is een proces dat we “thermohaliene circulatie” noemen.

MAAR vermits het steeds warmer wordt door een stijging van het CO2 gehalte, smelt het ijs op de polen, en geeft ons meer zoet water en een stijging van het zeeniveau, deze stijging van zoetwater vertraagt de Golf stroom, sinds 1950 al 15%/

Als deze cyclus van de golfstroom stilvalt, krijgen we terug een daling van temperatuur en kunnen we terug naar een mini-ijstijd gaan, zoals we al meermaals gehad hebben.

Inderdaad, na verschillende metingen zijn er aanwijzingen dat deze instabiliteit toeneemt, en dat we evolueren naar een kantelpunt van het klimaat op onze planeet aarde, t.t.z. dat we evolueren naar hogere temperaturen, stijging van het zeewater in delen van de aardoppervlakte, maar anderzijds dat we ook evolueren naar een nieuwe ijstijd welke een 1000 jaar kan aanhouden.

De laatste grote ijstijd was zo een 13000 jaar geleden.

Maar onze generatie zal dat niet meer meemaken, want de voorspellingen geven aan dat dit rond het jaar 2300 zou beginnen.

[Een bijdrage van Rohny Van de Casseye]