De Weyngaerd, je kan ervan dromen…

Kent iedereen eigenlijk De Weyngaerd? Welnu, het is gewoonweg de originele maar toch toepasselijke naam van het serviceflatcomplex dat is ondergebracht op de bovenverdieping van Den Dumberg, de ruime woonzorgsite van ons OCMW. De Weyngaerd mag een leuke verblijfplaats genoemd worden, niet zozeer vanwege zijn architectonisch concept, maar vooral omdat het de bewoners spontaan tot nauwe samenwerking aanzet.

De 19 serviceflats monden alle uit op een brede, lange, kronkelende gang met heuse boulevardallures. Belangrijk is dat het dichte nabuurschap de privacy niet in het gedrang brengt maar wel de samenhorigheid bevordert. Feit is alleszins dat er een uitstekende verstandhouding bestaat onder de flatbewoners. Behulpzaamheid en onderlinge bijstand zijn daar geen ijdele woorden.

Heel wat fijne vriendschappen kunnen er worden waargenomen, vriendschappen die dan vaak tijdens de namiddag met een koffiezitting in de cafetaria worden bezegeld. De vele ontspanningsmomenten die samen met de animatieploeg van het woonzorgcentrum worden ingericht zijn daar ook zeker niet vreemd aan.

Wat ook bevorderlijk is voor het welzijnsgevoel van de bewoners zijn de onvolprezen toegankelijkheid en dienstbaarheid van het plaatselijk OCMW-personeel dat dag in dag uit instaat voor de leiding, voor de hulpverlening, voor de bezorging van maaltijden en de voor logistieke ondersteuning. De bewoners hebben nooit de indruk dat ze met een klassieke relatie tussen huurder en verhuurder te maken hebben. Duikt er een probleempje op, dan wordt dat probleempje gewoonweg in der minne en met wederzijdse goede wil uit het leven geholpen.

Mijn mening over De Weyngaerd? Het is er goed vertoeven! Een aanrader.

[Een bijdrage van Luc Demaerschalk]