Geef ons perspectief!

De Coronamoeheid heeft bij ieder van ons toegeslagen.  Niet alleen lijden we onder de beperkende maatregelen, maar vooral ook onder het gebrek aan perspectief.  De beleidslieden op alle niveau’s, te beginnen met de Europese Commissie, hebben ons een staaltje gegeven van incompetentie en gebrek aan daadkracht.  De leiders van een economisch blok met 450 miljoen inwoners hebben blijk gegeven van gebrek aan inzicht.  Waar was men in godsnaam mee bezig toen men een plan moest uitdenken voor de massale vaccinatie van de EU burgers.  Een kleine speler zoals Israel geeft ons het nakijken. Opnieuw lijdt de EU gezichtsverlies, vooral als men de vergelijking maakt met het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.  

Moedeloosheid is geen optie, ook niet voor ons senioren.  We moeten nog deze moeilijke periode van lockdown heenkomen.  Sommige maatregelen worden nog verstrengd.  Geen probleem, als er tenminste licht is op het einde van de tunnel.  Stilaan ontwaart men toch al een schijn.  De Europese Commissie neemt maatregelen om de miljoenen vaccins die hier worden geproduceerd ook hier te houden en te gebruiken voor haar eigen burgers.  De druk op de lidstaten neemt toe om alles op alles te zetten om de vaccinatie vlotter en vlugger te laten verlopen.  Zo drong Minister Beke er gisteren nog bij de vaccinatiecentra op aan om een reservelijst aan te leggen van 65-plussers die met de ongebruikte vaccins van de dag kunnen worden ingeënt.  Ook bij de lokale vaccinatiecentra is men er zich van bewust dat we nu in een cruciale fase zitten die we tot een goed einde moeten brengen.  De vaccinaties moeten massaler gebeuren, desnoods 24/7.  We hebben vooral nood aan leidinggevenden die out-of-the-box denken en vooral inzetten op efficiëntie.  Massale vaccinatie is de enig mogelijke uitweg uit deze pandemie.

Van ons senioren verwacht men ook solidariteit met alle medeburgers die nog een tijdje moeten wachten op hun inenting.  De zwakkeren onder ons hebben al hun spuitjes gehad.  De rest van de 65-plussers komen tijdens de volgende weken aan de beurt.  Maar vele jongere medeburgers zullen nog maanden moeten geduld oefenen.  Nu vind ik het ook niet meer dan normaal dat wij, senioren de sanitaire regels strikt blijven volgen om ook hen zoveel mogelijk te beschermen.  We zijn maar pas veilig als we allemaal veilig zijn!

[Een bijdrage van Eddy Olislaeger]