Veiligheid

Senioren en veiligheid (Foto credits: Johan Boonefaes - Vlaamse Ouderenraad vzw)
Senioren en veiligheid (Foto credits: Johan Boonefaes – Vlaamse Ouderenraad vzw)

Senioren voelen zich vaak zwakkere medeburgers die vlugger het slachtoffer worden van criminaliteit en malafide praktijken. Dit gevoelen klopt niet echt met de realiteit. Statistieken van de politiediensten geven aan dat senioren juist minder vaak het slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdsgroepen. Voel je je toch onveilig? We geven je hier informatie en preventietips om je veiligheid te verhogen.

Wat te doen in geval van nood?

De politie bellen op het nummer 101.  Dit is het alarmnummer waar je 24/24u iemand van de politie aan de lijn krijgt.

Wat als je meer informatie wenst ivm de lokale politiediensten?

Telefoneer naar het Commissariaat Hoeilaart: 02/657-1318 of het hoofdcommissariaat:  02/769-6930.  Je kan ook surfen naar de pagina ivm de politiezone Druivenstreek op de gemeentelijke website ofwel naar de website van de Lokale Politie – Druivenstreek.

Welke vormen van criminaliteit richten zich tegen senioren, en wat kan ik ertegen doen?

Welke zijn frequente vormen van criminaliteit gericht tegen ouderen, en hoe kan je je hiertegen wapenen? Lees uitgebreid hierover op de website van de federale politie.

Hoe kan ik aan preventie doen in mijn buurt?

Hoeilaart heeft een BIN of Buurtinformatienetwerk. Het is een nauw samenwerkingsverband tussen burgers, politie en gemeente, die elkaar op de hoogte houden van verdachte toestanden in de buurt. Lees uitgebreide informatie hierover op de pagina van het Buurtinformatienetwerk (BIN).

Verkeersveiligheid

Ook op het gebied van de verkeersveiligheid zijn de cijfers niet alarmerend.  “De verkeersveiligheidsbarometer van het VIAS Institute met de cijfers van het eerste semester van 2017 toont aan dat het aantal gewonde ouderen licht afneemt. Daarnaast blijft het aantal doden ter plaatse stabiel in vergelijking met het eerste semester van 2016. Het aantal gewonden bij de ouderen verschilt wel sterk volgens weggebruikerscategorie.  Zo is er een aanzienlijke daling van het aantal gewonde ouderen in personenwagens (-125) en een stijging bij het aantal gewonde fietsers (+55) als gevolg van een verkeersongeval. De stijging van het aantal gewonde fietsers kan volgens het VIAS worden toegeschreven aan het almaar toenemende gebruik van de elektrische fiets. Het totale aantal gewonden van 65 jaar en ouder in België neemt licht af (-43).”  Meer informatie hierover bij VIAS.