Is mijn kleinkind een genie of mislukkeling en is Gregor Mendel een door God begeleide uitvinder of een foefelaar?

Hoe dikwijls horen we niet “met Kompany erbij speelt Anderlecht terug volgens hun DNA”. Maar wat bedoelt men met “DNA”? Wel, DNA is eigenlijk de Engelse afkorting van “Deoxyribo Nucleic Acid”, het is de chemische substantie die in elk van onze cellen zit, die ons erfelijk materiaal draagt of codeert en die we doorgeven aan

Continue Reading