Dossier: Zorg voor later

Weg (foto credits: Envato)
Weg (foto credits: Envato)

Naarmate we in de finale fase van ons leven terechtkomen, voelen we de noodzaak een aantal maatregelen te nemen, zodat we de toekomst sereen tegemoet kunnen zien. We bespreken een paar van de opties

Laatste wilsbeschikking
Je kan zelf vooraf bepalen wat er dient te gebeuren na je overlijden. Die voorkeuren kan je bij de burgerlijke stand van je woonplaats laten vastleggen in een document. Je keuze wordt dan opgenomen in het rijksregister.
Kostprijs: gratis
Organisatie: Gemeente

Wilsverklaring euthanasie
Met een schriftelijke wilsverklaring die je bij de gemeente laat registreren, leg je je wil vast dat euthanasie wordt toegepast wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt.
Door de wilsverklaring officieel te registreren, komt deze terecht in een centrale databank van de FOD Volksgezondheid. De behandelende arts kan daar onmiddellijk achterhalen of er een wilsverklaring bestaat en wat erin staat.
Kostprijs: gratis
Organisatie: Gemeente (Burgerzaken)

Negatieve wilsverklaring
Met een negatieve wilsverklaring kan je bepalen wat je niet meer wil ondergaan wanneer je dat zelf niet meer kan vertellen (bijvoorbeeld door dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort.
Kostprijs: gratis
Organisatie: Gemeente (Burgerzaken)

Onderwerpen

Recente berichten

Smartphone (foto credits: Nextpit)

Ik heb ook een smartphone, maar kan er enkel mee telefoneren 27 september 2021

William Van Laeken (foto credits: Noella Bettens)

Bijzondere beroepen 27 september 2021

Judo voor 55-plussers (foto credits: Judo Vlaanderen)

Judo voor 55-plussers 27 september 2021

Uit ons foto archief

  • IMG_1819 (Edited)
  • IMG_1818
  • IMG_1819
  • IMG_1817